Archiv

Archivované soubory k programům

Úvěrový program pro mladé do 36 let na pořízení nebo modernizaci obydlí. Pro manžele nebo jednotlivce pečující o dítě do 15 let.
Úvěrový program pro mladé do 36 let, kteří pečují o dítě do 6 let a nejsou vlastníky ani spoluvlastníky bytu či domu, na pořízení bydlení
Program pro mladé na výstavbu nebo koupi rodinného domu nebo bytu či na úhradu převodu členských práv k družstevnímu bytu
Dotační a úvěrový program na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů.
Dotace a úvěry pro obce na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích. Úvěr je poskytován pouze s přiznanou dotací.
Úvěrový program na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou. Je ho možné využít na opravu, výstavbu i pořízení.
Úvěrový program na pořízení obydlí nebo jeho modernizaci pro mladé do 36 let. Poskytován dle NV 136/2018 Sb.