Národní plán obnovy

 

Tyto internetové stránky slouží jako rozcestník pro poskytování informací v rámci evropského programu Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF), který má za cíl pomoci zotavit se z následků pandemie COVID-19 a podpořit investice do ekologické a digitální transformace evropské ekonomiky. Státní fond podpory investic je v Národním plánu obnovy (NPO) Implementačním subjektem Subkomponenty 4.1.1 Metodická podpora při přípravě projektů v souladu s cíli a Komponenty 2.10 Dostupné bydlení, u kterých je vlastníkem komponenty Ministerstvo pro místní rozvoj.

Dále je Státní fond podpory investic zapojen do subkomponenty 4.1.4 Zefektivnění a posílení implementace Národního plánu obnovy, jejímž vlastníkem je Ministerstvo pro místní rozvoj a jejíž hlavní myšlenka je posílit a implementovat NPO.