Výstavba pro obce

Oznámení o ukončení výzvy č. 1/112/2019 – dotace

Dne 01. března 2023 vyhlašuje Státní fond podpory investic informaci o ukončení příjmu žádostí do Výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Výstavba pro obce – na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů dle nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Příjem žádostí bude ukončen dne 31. března 2023.

Oznámení o ukončení výzvy č. 2/112/2019 – úvěr

Dne 01. března 2023 vyhlašuje Státní fond podpory investic informaci o ukončení příjmu žádostí do Výzvy k předkládání žádostí o úvěr v rámci programu Výstavba pro obce – na pořízení dostupných bytů, dostupných domů a smíšených domů dle nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Příjem žádostí bude ukončen dne 31. března 2023.

1.3.2023