COVID-Ubytování

Pokud jste poskytovatelem hromadného ubytovacího zařízení, mohl jste požádat o dotaci z programu COVID-Ubytování II-IUZ. Příjem žádostí byl ukončen 29. 4. 2021.

Pokračujte prosím sem.


Hromadné ubytovací zařízení je zařízení s minimálně 5 samostatnými ubytovacími jednotkami (pokoji či apartmány) a zároveň 10 a více lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod. Pro potřeby dotačního titulu jsou jako lůžka započtena pouze stálá lůžka. Apartmán, chata, chalupa, chalet, bungalov, vila sloužící jako ubytovací zařízení se počítá jako jedna ubytovací jednotka, a to bez ohledu na počet pokojů (ložnic). Výjimku představuje stav, kdy lze jednotlivé pokoje v jeden okamžik pronajímat samostatně různým hostům nebo jejich skupinám. Pokoje tedy disponují vlastními uzamykatelnými vstupy.

Pokud jste poskytovatelem individuálního ubytovacího zařízení, mohl jste požádat o dotaci z programu COVID-Ubytování II-IUZ. Příjem žádostí byl ukončen 31. 3. 2021.
Pokračujte prosím sem.


Za IUZ je považováno ubytovací zařízení, které nesplňuje definici hromadného ubytovacího zařízení (HUZ). Výjimku tvoří ubytovací zařízení uvedení v bodě 8.4. Výzvy. V rámci IUZ je možné poskytovat ubytovací služby v pokojích „hotelového typu“, apartmánech, stavbách pro rodinnou rekreaci, či malých penzionech. V případě pokojů i apartmánů se musí jednat o samostatné uzamykatelné „objekty“ určené pro přechodné ubytování hostů. Podrobnější vymezení ubytovacích jednotek viz webové stránky Svazu venkovské turistiky a agroturistiky (Oficiální jednotná klasifikace ubytování v soukromí).