Kariéra

STÁTNÍ FOND PODPORY INVESTIC vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Metodik/Metodička

Co Vás čeká?

 • vytváření jednotného metodického prostředí pro poskytování podpor na SFPI;
 • analýza dosavadních interních předpisů a návrhy jejich zjednodušení;
 • analýza dokumentů pro žadatele a sjednocování jejich struktury napříč programy SFPI;
 • analyzování nástrojů na zvýšení dostupnosti bydlení, potřeb regionů a cestovního ruchu pro potřeby návrhu nových programů SFPI;
 • spolupráce na vývoji nového informačního systému správy podpor;
 • spolupráce s kolegy ze sekce právní a oddělení informačních technologií při výše uvedených činnostech.

Co budeme potřebovat od Vás?

 • vysokoškolské vzdělání;
 • znalost problematiky úvěrů nebo dotací;
 • znalost MS Office, zejména Excel a Adobe;
 • zkušenost s metodickou činností výhodou;
 • praxe ve veřejné správě nebo bankovnictví výhodou;
 • schopnost a ochotu učit se novým věcem;
 • výborné organizační a komunikační schopnosti, schopnost argumentace;
 • samostatnost, spolehlivost a časová flexibilita;
 • schopnost analyticky zhodnotit získané informace a připravit návrhy řešení včetně jejich popisu;
 • trestní bezúhonnost.

Co Vám nabízíme?

 • plný pracovní úvazek;
 • pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou po jednom roce;
 • místo výkonu práce v centru Prahy s velmi dobrou dopravní dostupností;
 • flexibilní pracovní doba se základní dobou od 9:00 do 14:00;
 • 5 týdnů dovolené, 5 sick days (indispoziční volno);
 • možnost čerpat dvě napracovaná volna v měsíci;
 • příspěvek na penzijní připojištění;
 • příspěvek na stravování v podobě stravenek;
 • další využití benefitů z FKSP dle vyhlášky č. 114/2002 Sb.;
 • firemní vzdělávání v oboru;
 • využívání Multisport karty;
 • nástup ihned nebo dle dohody;
 • odborný tým kolegů a kolegyň;
 • prostor pro získávání nových zkušeností.

 

Bližší informace poskytne Ing. Martin Klouda, tel. č.: 221 771 643, e-mail: klouda.martin@sfpi.cz

Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte prosím do 4.2.2022 na e-mail: zamestnani@sfpi.cz (do předmětu uveďte „metodik SFPI“ nebo na adresu:

Státní fond podpory investic

Personální oddělení

Vinohradská 1896/46

120 00 Praha 2

Budeme se těšit na Vaše reakce.

 

STÁTNÍ FOND PODPORY INVESTIC vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

IT specialista / IT specialistka

Co Vás čeká?

 • správa počítačových stanic a jejich periferií;
 • IT uživatelská podpora interních zaměstnanců SFPI;
 • správa interních aplikací Fondu, podílení se na jejich dalším vývoji;
 • práva domény AD a doménových politik;
 • řešení a prvotní analýza helpdeskových požadavků a incidentů;
 • instalace a konfigurace PC, laptopů a mobilních zařízení;
 • správa platformy MS 365 – Teams, Azure AD, SharePoint, Power BI;
 • podílení se na tvorbě interních předpisů – bezpečnostní politika, havarijní plán. 

Co budeme potřebovat od Vás?

 • středoškolské vzdělání (výhodou SŠ technického nebo IT zaměření);
 • praxe v oblasti IT minimálně 3 roky;
 • znalost platformy Microsoft (Windows 10, Windows Server 2019R2, SQL);
 • znalost topologie počítačových sítí (DHCP, DNS) výhodou;
 • znalosti a zkušenosti s databázemi – MS SQL na úrovni administrátora výhodou;
 • znalosti a zkušenosti se zálohovacím SW Veeam – na úrovni administrátora výhodou;
 • znalosti a zkušenosti s technologií CISCO switch – základní úroveň administrace výhodou;
 • schopnost a ochotu učit se novým věcem v oblasti informatiky;
 • výborné organizační a komunikační schopnosti, schopnost argumentace;
 • samostatnost, spolehlivost a časová flexibilita;
 • schopnost analyticky zhodnotit získané informace a připravit návrhy řešení včetně jejich popisu;
 • trestní bezúhonnost.

Co Vám nabízíme?

 • plný pracovní úvazek;
 • pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou po jednom roce;
 • místo výkonu práce v centru Prahy s velmi dobrou dopravní dostupností;
 • flexibilní pracovní doba se základní dobou od 9:00 do 14:00;
 • 5 týdnů dovolené, 5 sick days (indispoziční volno);
 • možnost čerpat dvě napracovaná volna v měsíci;
 • příspěvek na penzijní připojištění;
 • příspěvek na stravování v podobě stravenek;
 • další využití benefitů z FKSP dle vyhlášky č. 114/2002 Sb.;
 • firemní vzdělávání v oboru;
 • využívání Multisport karty;
 • nástup ihned nebo dle dohody;
 • odborný tým kolegů a kolegyň;
 • prostor pro získávání nových zkušeností.

Bližší informace poskytne Lukáš Juna, tel. č.: 773 886 864, e-mail: juna.lukas@sfpi.cz

Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte prosím do 4.2.2022 na e-mail: zamestnani@sfpi.cz (do předmětu uveďte „informatik SFPI“ nebo na adresu:

Státní fond podpory investic

Personální oddělení

Vinohradská 1896/46

120 00 Praha 2

Budeme se těšit na Vaše reakce.

 1. Správce osobních údajů:
Státní fond podpory investic

IČO: 70856788

se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2

ID datové schránky: wikaiz5 

(dále také jen „správce“ nebo „SFPI“)

               
 1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Mgr. Tomáš Holubec

e-mail: poverenec@sfpi.cz

 
 1. Účel zpracování
Účelem zpracování je získání osobních údajů nutných pro výběr vhodného uchazeče o zaměstnání a následně pro uzavření pracovní smlouvy/DPČ/DPP s tímto uchazečem. 

 
 1. Právní základ (důvod) zpracování
V procesu před uzavíráním pracovní smlouvy/DPČ/DPP s vybraným uchazečem a v rámci procesu uzavírání pracovní smlouvy/DPČ/DPP s vybraným uchazečem je právním důvodem zákonnosti zpracování provedení opatření, která jsou nutná před uzavřením pracovní smlouvy/DPČ/DPP na základě projeveného zájmu tohoto subjektu údajů.

 
 1. Příjemci osobních údajů
Osobní údaje jsou předávány příjemcům osobních údajů na základě zpracovatelské smlouvy. Jedná se o předávání osobních údajů smluvním partnerům, zejména poskytovatelům služeb (typicky IT poskytovatelé), nebo o předávání na základě právní povinnosti uložené správci; v těchto situacích se může jednat také o postavení společných správců osobních údajů.

 
 1. Práva subjektu údajů
Uchazeč o zaměstnání má právo na přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Uchazeč má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Podrobnosti jsou upraveny v čl. 15 až 22 obecného nařízení (GDPR).

 

V rámci zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému zpracování (rozhodování) ani profilování.

 

Informace v rozsahu odpovídajícím správcem obvykle prováděnému zpracování osobních údajů jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na adrese https://sfpi.cz/zpracovani-osobnich-udaju/. Obsah této informace je ve vztahu k takto uveřejněnému informačnímu memorandu specifický a vztahuje se k subjektu údajů v podobě uchazeče o zaměstnání na SFPI.