Kariéra

STÁTNÍ FOND PODPORY INVESTIC vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Právník/Právnička – vhodné i pro absolventy VŠ

Co Vás čeká?

 • Budete tvořit a kontrolovat smluvní dokumentaci (úvěrové a dodavatelské smlouvy), včetně tvorby smluvních vzorů;
 • budete se podílet na procesu zadávání veřejných zakázek z hlediska přípravy smluvní dokumentace a koordinace postupu v rámci zadání veřejné zakázky (výběrová řízení prováděna v rámci VZMR);
 • budete připomínkovat návrhy vnitřních předpisů SFPI;
 • budete zajišťovat právní servis pro SFPI (zejména v rámci agend vymáhání pohledávek).

 Co budeme potřebovat od Vás?

 • Vysokoškolské vzdělání právního směru v alespoň magisterském studijním programu;
 • praxi s kontrolou a tvorbou smluvních dokumentací;
 • velkou výhodou znalost problematiky veřejných zakázek;
 • analyticky zhodnotit informace a připravit návrhy řešení;
 • schopnost pracovat samostatně i v týmu;
 • trestní bezúhonnost.

Co Vám nabízíme?

 • Plný pracovní úvazek;
 • pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou po jednom roce;
 • místo výkonu práce v centru Prahy s velmi dobrou dopravní dostupností;
 • 5 týdnů dovolené, 5 sick days (indispoziční volno);
 • příspěvek na penzijní připojištění;
 • příspěvek na stravování v podobě stravenek;
 • další využití benefitů z FKSP dle vyhlášky č. 114/2002 Sb.;
 • firemní vzdělávání v oboru;
 • využívání Multisport karty;
 • nástup ihned nebo dle dohody;
 • odborný tým kolegů a kolegyň;
 • prostor pro získávání nových zkušeností.

 

Bližší informace poskytne Daniel Ross, personalista SFPI.

E-mail: ross.daniel@sfpi.cz

Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte, prosím, na e-mail: zamestnani@sfpi.cz nebo na adresu:

Státní fond podpory investic

Personální oddělení

Vinohradská 1896/46

120 00 Praha 2

 

Do předmětu uveďte „Právník SFPI“.

Budeme se Těšit na Vaše reakce.

 

 1. Správce osobních údajů:

Státní fond podpory investic

IČO: 70856788

se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2

ID datové schránky: wikaiz5

(dále také jen „správce“ nebo „SFPI“)

              

 1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Ing. Radek Pomije, MBA

e-mail: poverenec@sfpi.cz

 

 1. Účel zpracování

Účelem zpracování je získání osobních údajů nutných pro výběr vhodného uchazeče o zaměstnání a následně pro uzavření pracovní smlouvy/DPČ/DPP s tímto uchazečem.

 

 1. Právní základ (důvod) zpracování

V procesu před uzavíráním pracovní smlouvy/DPČ/DPP s vybraným uchazečem a v rámci procesu uzavírání pracovní smlouvy/DPČ/DPP s vybraným uchazečem je právním důvodem zákonnosti zpracování provedení opatření, která jsou nutná před uzavřením pracovní smlouvy/DPČ/DPP na základě projeveného zájmu tohoto subjektu údajů.

 

 1. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou předávány příjemcům osobních údajů na základě zpracovatelské smlouvy. Jedná se o předávání osobních údajů smluvním partnerům, zejména poskytovatelům služeb (typicky IT poskytovatelé), nebo o předávání na základě právní povinnosti uložené správci; v těchto situacích se může jednat také o postavení společných správců osobních údajů.

 

     6. Práva subjektu údajů

Uchazeč o zaměstnání má právo na přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Uchazeč má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podrobnosti jsou upraveny v čl. 15 až 22 obecného nařízení (GDPR).

V rámci zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému zpracování (rozhodování) ani profilování.

Informace v rozsahu odpovídajícím správcem obvykle prováděnému zpracování osobních údajů jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na adrese https://sfpi.cz/zpracovani-osobnich-udaju/. Obsah této informace je ve vztahu k takto uveřejněnému informačnímu memorandu specifický a vztahuje se k subjektu údajů v podobě uchazeče o zaměstnání na SFPI.