Whistelblowing

Oznámení o protiprávním jednání

Kdo je oznamovatel?

Oznamovatelé jsou fyzické osoby, které pracují pro určitou veřejnou nebo soukromou organizaci nebo jsou s touto organizací v kontaktu v rámci svých činností souvisejících s prací, a které se dozví o ohrožení nebo poškození veřejného zájmu v této souvislosti a podají nebo zveřejní oznámení. Tyto osoby zasluhují ochranu před možným postihem, znevýhodněním nebo vystavením nátlaku.

Jak podat oznámení?

Oznamovatel může podat oznámení těmito způsoby:

  • ústně neboli osobně v sídle Fondu (Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2), a to po dohodě s odpovědnou osobou.
  • telefonicky na telefonní lince 234 712 654.

písemně těmito způsoby:

  • písemným oznámením podaným na podatelnu Fondu v Praze nebo Olomouci, či oznámením zaslaným na sídlo Fondu nebo pracoviště v Olomouci (Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc) a to v uzavřené obálce s viditelným označením „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“ nebo „OZNÁMENÍ – NEOTVÍRAT – PŘEDAT ODPOVĚDNÉ OSOBĚ“. Tato neotevřená obálka musí být zaměstnancem podatelny osobně předána Odpovědné osobně, tj. personalistovi Fondu.
  • oznámením zaslaným elektronickou poštou na adresu oznameni.sfpi@outlook.cz.

externím způsobem, který zajišťuje Ministerstvo spravedlnosti.

Dále lze podání provést uveřejněním, případně oznámení podat přímo příslušným orgánům veřejné moci.

Kdo je odpovědná osoba?

Zaměstnanec SFPI, který je pověřený k přijímání a vyřizování oznámení.

Daniel Ross

Vinohradská 1896/46

120 00 Praha 2

tel.: 234 712 654

email: oznameni.sfpi@outlook.cz

 Směrnice SFPI o ochraně osob, které oznamují porušení práva