Panel 2013+

Důležitá informace

Dne 11. 4. 2022 byla zveřejněna aktualizovaná Příručka pro žadatele o úvěr. Nové znění dokumentu naleznete zde. 

11 .4. 2022

Kdo může žádat:

Žádat o úvěr mohou vlastníci bytových domů, tedy družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, města, obce. Technologie výstavby bytového domu (panel, cihla) není rozhodující.

Osobní údaje žadatelů Fond zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a podle Informačního memoranda o zpracování osobních údajů dle článku 13 a 14 GDPR. Jeho úplné znění naleznete zde.

Postup a proces žádosti:

Povinné náležitosti k Žádosti o poskytnutí úvěru  (I. část) může žadatel o úvěr podat osobně či poštou na pracovišti SFPI v Praze nebo Olomouci, případně může žadatel využít pro podání některých dokumentů také datové schránky (datová schránka: wikaiz5).

V případě, že bude žádost podána přes datovou schránku, potřebné doklady a dokumenty k I. části žádosti žadatel vyplní, podepíše a v úvodu datové zprávy vypíše seznam dokumentů, které zasílá.

Po doložení úplné žádosti – I. část provede SFPI kontrolu splnění podmínek dle nařízení vlády č. 468/2012 Sb., v platném znění a do 30 dnů obdrží žadatel Informaci o předběžném vyhodnocení žádosti s výzvou o zaslání náležitostí II. části do 6 měsíců.

Po doložení části II. je vypracován návrh úvěrové smlouvy a zaslán žadateli k podpisu.

Čerpání úvěru:

Čerpání úvěru musí žadatel zahájit do 6 měsíců ode dne podpisu úvěrové smlouvy a ukončit čerpání nejpozději do 3 let ode dne podpisu úvěrové smlouvy. Podmínkou pro čerpání je založení čerpacího účtu, přes který budou úhrady probíhat. Žadatel vyplní žádost o čerpání, jehož přílohou je faktura dodavatele včetně soupisu prací.

Splácení úvěru:

Po vyčerpání poskytnutého úvěru žadatel obdrží splátkový kalendář s měsíčními splátkami, které začne splácet od následujícího měsíce po vyčerpání úvěru. Doba splatnosti bude stanovena ve smlouvě o poskytnutí úvěru, splatnost může být až 30 let dle požadavku žadatele a schopnosti úvěr splácet.

Zajištění úvěru:

Vinkulací pojistné smlouvy (všichni příjemci úvěru), zástavní smlouvou (bytová družstva, právnické a fyzické osoby), ručením ze zákona podle § 1194 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (společenství vlastníků jednotek). V ostatních případech je zajištění stanoveno individuálně.

Doporučujeme zájemcům, aby se podrobně seznámili s podmínkami programu – na co lze úvěr čerpat -, a také s podmínkami žádosti i s dokumenty, které jsou potřebné pro schválení úvěru.

 

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz nebo na podpory@sfpi.cz

Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby

 

Výhody programu:

 • SFPI přijímá žádosti do programu kontinuálně;
 • program platí pro celé území České republiky;
 • podporuje komplexní opravy a modernizace, které vedou k prodloužení životnosti domu.

Program Panel 2013+ se řídí nařízením vlády č. 468/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Úvěr lze využít na:

 • snížení energetické náročnosti domu;
 • opravy poruch domů;
 • opravy a modernizace společných prostor;
 • modernizace bytových jader;
 • důraz je kladen na komplexnost oprav.

Jaké opravy a modernizace lze s Panelem 2013+ realizovat:

 • odstranění poruch základů domů a opravy hydroizolace spodní stavby;
 • odstranění statických poruch nosné konstrukce;
 • oprava obvodového pláště a oprava styků dílců obvodového pláště;
 • oprava lodžií nebo balkonů včetně zábradlí, výměna původních balkónů za nové nebo přebudování balkónů na lodžie i s případným zvětšením užitné podlahové plochy nového balkónu nebo lodžie v souvislosti s použitou stavební technologií;
 • provedení dodatečné tepelné izolace neprůsvitného obvodového pláště;
 • opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, komíny;
 • vyregulování otopné soustavy;
 • oprava nebo výměna hromosvodů, hlavních rozvodů elektřiny (silnoproud, slaboproud), zdravotně-technických instalací a plynu včetně výměny měřičů spotřeby;
 • zřízení nového balkónu nebo lodžie, zasklení stávajícího balkónu nebo lodžie;
 • obnova předložených vstupních schodů a zábradlí, zídek a dlažby;
 • oprava protipožárních zařízení a konstrukcí;
 • zateplení vybraných vnitřních konstrukcí;
 • oprava nášlapných vrstev a konstrukcí podlah, stěn a stropů ve společných prostorách, na chodbách, oprava schodišť a vstupního prostoru včetně schránek a osvětlení;
 • zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy, modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných zdrojů energie;
 • oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro přípravu teplé užitkové vody včetně instalace měřičů spotřeby;
 • výstavba nové kotelny pro potřeby domu;
 • instalace termosolárních panelů sloužících k výrobě tepla nebo teplé vody domu;
 • zřízení, oprava nebo modernizace vzduchotechniky;
 • zřízení nového výtahu, oprava nebo výměna výtahu stávajícího včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty;
 • oprava nebo výměna vstupních dveří do bytu;
 • oprava nebo modernizace bytového jádra včetně rozvodů elektřiny;
 • opravy nebo modernizace v bytě – výměna rozvodů, oprava podlah, stěn, stropů a výměna dveří;
 • náklady na projektové práce, nutné posudky, revize, průkazy, audity.

Výše úvěru:

 • až do 90 % způsobilých výdajů při dodržení limitu de minimis.

Úroková sazba:

 • aktuální úrokovou sazbu najdete zde;
 • úroková sazba je fixovaná po celou dobu splácení úvěru.

Splatnost úvěru:

 • max. 30 let.

Podání žádosti:

Žádosti o úvěr lze podat na pracovištích Státního fondu podpory investic v Praze (Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2) a v Olomouci (Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc), a to osobně, poštou, nebo datovou schránkou wikaiz5.

Žádost včetně požadovaných příloh zašlete na adresu vámi zvoleného pracoviště Státního fondu podpory investic, obálku označte Panel 2013+. Žádosti lze rovněž podat přes datovou schránku žadatele. Žádost musí stejně jako v případě osobního nebo poštovního podání obsahovat povinné přílohy. Dokumenty, u kterých SFPI požaduje notářské ověření nebo originál, musí projít autorizovanou konverzí. Stejně jako se u poštovních nebo osobních podání považuje za datum podání doručení žádosti do SFPI, u datových schránek se za doručení považuje termín doručení do datové schránky adresáta.

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz.

Podrobné podmínky naleznete v textu nařízení vlády č. č. 468/2012 Sb. Fond není oprávněn podmínky měnit, ani z nich udělovat výjimky.

futa on male nhentai stripping in the club swingerwife.win two girls 1 cup porn mother and daugther, salma hayek nude pictures mujer y perro porn sexporn.win ashley serrano onlyfans leak teens love huge cockes, sofia vegara nude pics lexi pantera only fans wifexxx.vip chainsaw man power nude cade maddox gay porn
slender hottie victoria sunshine first airtight dp bobs burgers rule 34 ixxnporn.com corrina kopft onlyfans leaked hot step mom porn, mother in law porn bubble butt latin porn bdsmis.com teenagers with huge boobs dragon ball porn game, sexo con la prima bella poarch and tyga sex tape bigtittybbw.com blow jobs on beach back room casting anal
heidi lavon onlyfans leak mom fucks sons bully cuckold69.net cumshots on big tits painal tap out backroom casting couch, cogiendo con una vieja porn download free videos homedoporn.net video pornográfico de colegialas videos pornos de gorditas, tik tok big titties madre e hija porn bigtitspub.net daniella bregoli only fans lily loveles and dante diggz
emilie de ravin nuda rose monroe full video xxnxl.vip he grim reaper who reaped my heart cult of the lamb r34, watching porn with sister mother in law seduction motherandsonporn.com train my hole angel youngs videos of anime porn, gay muscular daddy porn jhonny sins porn star xnxxbangbros.com donna that 70s show imouto bitchi ni shiboraretai