Pro média

Kontakt a informace pro novináře

Ředitelka odboru komunikace Mgr. Karolína Smetanová

mobil: 720 107 177

tel.: 221 771 631

e-mail: komunikace@sfpi.cz

Počet přijatých žádostí

Počet

FO

971

PO

4

SVJ

27

Celkem

1004

Počet uzavřených smluv – dotace

Počet

Objem v Kč

FO

799

1 091 871 482

PO

1

1 045 800

SVJ

21

35 816 469

Celkem

821

1 128 733 751

Aktualizace: 6. 12. 2022