Koordinační a kompetenční centrum SFPI

Národní plán obnovy - Komponenta 4.1 - systémová podpora veřejných investic

Průvodce situací

Řešíte v rámci svého města / obce situace v rámci projektových příprav? Připravili jsem pro vás tým odborných Expertních konzultantů, na které se můžete obrátit se žádostí o konzultace dle průvodce možnými situacemi.

Identifikace projektového záměru

Řešíte problém s nedostupností bydlení ve vaší obci? Potřebuje zajistit bydlení pro potřebné profese? Připravujete strategický nebo územní plán? Plánujete využít finanční transfery z fondů EU, nové finanční nástroje, přemýšlíte o ekonomické udržitelnosti projektů, které plánujete?

Příprava projektového záměru nebo projektové dokumentace

Už víte, jaké investice chcete realizovat, ale pomohlo by vám naplnit podmínky konkrétních dotačních programů a dalších finančních nástrojů? Zvažujete konkrétní technická řešení a způsob zadání projektu? Obáváte se připravit architektonickou soutěže nebo přemýšlíte, jak aplikovat přístup Design & Build? Slyšeli jste o projektování v BIM? Chcete využít externí zdroje příjmu, ale musíte nejdříve připravit stavební dokumentaci?

Finanční model a udržitelnost projektu

Připravujete investiční projekt a vybíráte nejvhodnější model jeho ekonomické udržitelnosti? Zvažujete PPP nebo EPC model financování? Potřebujete se zorientovat v dostupných dotačních titulech nebo možnostech, které nabízejí nové finanční nástroje? Zajímají vás zkušenosti s financováním a udržitelností již realizovaných projektů?

Rekonstrukce

Potřebujete realizovat rekonstrukci objektu ve vašem vlastnictví? Máte v úmyslu transformovat brownfield na administrativní či bytovou budovu? Čeká vás rekonstrukce bytového domu s cílem snížit jeho energetickou náročnost nebo rozšířit kapacit dostupného a sociálního bydlení?

Národní plán obnovy

Česká republika chce využít prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost EU, aby se připravila na budoucnost a byla odolnější vůči krizím.

Na to potřebuje zajistit kvalitnější vzdělávání a pružnější trh práce, digitalizovat veřejnou správu, přejít na obnovitelné zdroje energie a snížit energetickou náročnost průmyslu a budov. Potřebuje zvýšit svoji energetickou nezávislost a podpořit odolnost hospodářství a zdraví obyvatel.

Národní plán obnovy (NPO) definuje nezbytné reformy a investice a Evropská unie poskytne finanční zdroje pro jejich realizaci. NPO nemá za cíl konzervovat stávající stav, ale přinést naší zemi upgrade v mnoha směrech.