Vyberte si státní podporu na míru

Úvěrový program pro mladé do 36 let na pořízení nebo modernizaci obydlí. Pro manžele nebo jednotlivce pečující o dítě do 15 let.
Bezúročný úvěr na energetickou modernizaci bytových domů, který je možné kombinovat s dotací IROP. Program se netýká hl. města Prahy.
Dotačně úvěrový program pro obce na vybudování sociálních a dostupných bytů a smíšených, sociálních a dostupných domů.
Úvěrový program je určen na výstavbu nájemního bydlení pro skupiny věkově či zdravotně vymezených osob.
Dotace a úvěry pro obce na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích. Úvěr je poskytován pouze s přiznanou dotací.
Úvěrový program na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou. Je ho možné využít na opravu, výstavbu i pořízení.
Úvěrový program na opravy a modernizace bytových domů – panelových i nepanelových. Důraz je kladen na komplexnost oprav.
Informační podpora pro oblast bydlení. Prakticky zaměřené články, analýzy i právní poradenství pro širokou veřejnost.

Nepřehlédněte

Aktuální výše základní sazby EU je 1,77 %

 

Úrokové sazby našich programů se odvíjejí od základní sazby Evropské unie pro Českou republiku. Vždy když dojde ke změně této základní sazby, změní se i úroková sazba našich programů. O každé takové změně informujeme v aktualitách na těchto stránkách.

 

 

Podpora pro rodiče a jejich děti

Máte od nás úvěr na pořízení bydlení z Programu pro mladé (NV č. 136/2018 Sb.), nebo z Programu 300 (NV č. 616/2004 Sb.) a vaše rodina se rozrostla? Po narození nebo osvojení dítěte můžete požádat o snížení jistiny o 30 tisíc korun na každé dítě, které do vaší rodiny přibylo během trvání úvěrové smlouvy.

 

Informace pro obce

 

Máte od nás dotaci na výstavbu bytů poskytnutou na základě nařízení vlády č. 146/2003 Sb., nebo č. 481/2000 Sb., nebo č. 209/2013 Sb. a č. 78/2016 Sb. a chtěli byste požádat o zkrácení vázací lhůty? Stáhněte si formuláře a požádejte o změnu smlouvy o poskytnutí dotace.

Odklad splácení

Státní fond podpory investic může na žádost příjemce úvěru odložit splatnost splátek jistiny a příslušenství úvěru na dobu do 30. listopadu 2020. Celková doba splácení úvěru se prodlouží o dobu, o kterou byla odložena splatnost splátek jistiny a příslušenství úvěru. Vyplněnou a podepsanou žádost o řešení mimořádné situace současně s doklady prokazujícími neschopnost splácet zasílejte e-mailem na adresu: podatelna@sfpi. Formulář žádosti naleznete zde. Schválení žádosti je zcela v pravomoci ředitelky Fondu. Zákon č. 209/2020 Sb. naleznete zde.

Aktuality

Zpravodaj SFPI

Zůstaňte s námi v kontaktu

Podrobné informace o jednotlivých programech, aktuality, pozvánky na semináře, příběhy dobré praxe, důležitá upozornění, to vše a mnohem víc najdete každý měsíc ve Zpravodaji SFPI. Zpravodaj si můžete jednoduše stáhnout nebo se můžete přihlásit k jeho pravidelnému odběru. Pod níže uvedeným odkazem najdete přihlašovací formulář i archiv letošních vydání. Je to jednoduché!