Metodiky ČVUT

Pomůcka pro rekonstrukci panelových domů

Obě Metodiky a Katalog nejčastějších a charakteristických vad a poruch panelových domů, které lze stáhnout na stránkách SFPI, se mohou stát užitečnou pomůckou nejen pracovníkům správních orgánů, stavebním inženýrům či statikům, jejichž činnost zasahuje do oblasti obnovy, modernizace a rekonstrukce panelových domů, ale i SVJ a bytovým družstvům, jež plánují revitalizaci svých panelových bytových domů.

Podle statistických údajů je v ČR 62 456 panelových domů, v nichž se nachází 1,165 mil. bytů, což představuje téměř 32 % celkového trvale obydleného bytového fondu v ČR. Většina těchto domů je soustředěna do tzv. sídlišť, a to převážně ve městech s více než 20 000 obyvateli. Byty v panelových domech tvoří potom v těchto městech 40 až 50 % bytového fondu. 

Panelové domy byly v uplynulých padesáti letech realizovány ve 34 stavebních soustavách různými technologickými postupy a s materiálem různého druhu od mnoha výrobců, různé kvality (podle toho, kde byl prefabrikovaný dílec vyroben) i různého stupně degradace již v době výstavby. Proto je podrobné studium použitých materiálů na prefabrikované dílce závažným úkolem řešené regenerace panelových stavebních soustav.

Stáří panelových domů se v závislosti na roku výstavby pohybuje od 25 do 60 let, to znamená, že v řadě případů dosahují panelové domy téměř 70–75 % předpokládané fyzické životnosti, tj. dosahují cca 25 až 70 % předpokládané účetní životnosti (75–80 let). Do roku 2025 dosáhne 5060 % životnosti více než polovina těchto objektů, které budou vyžadovat v závislosti na jejich stáří, kvalitě, rozsahu a výskytu vad a poruch provedení oprav, sanace a regenerace, umožňující vedle plné životnosti také snížení energetické náročnosti.  

Provedení oprav, sanace a regenerace panelových domů umožní dosáhnout v současnosti požadované kvality bydlení, snížení energetické náročnosti, zlepšení architektonického vzhledu a především zajistí předpoklady pro dosažení plné životnosti panelových objektů.