Regionální centra podpory investic do bydlení

Přehled Regionálních center podpory investic do bydlení a jejich poboček

Regionální centra pro podporu investic do bydlení (dále jen “Regionální centra”) jsou jedním z klíčových nástrojů pro podporu rozvoje dostupného a energeticky udržitelného nájemního bydlení. Tato centra mají za úkol poskytovat komplexní konzultační, informační a edukační služby obcím a neziskovým organizacím v České republice. Cílem je rozšíření a zlepšení bytového fondu, podpora infrastruktury dostupného nájemního bydlení a zvyšování kapacit obcí v této oblasti. Regionální centra jsou součástí aktivit Národního plánu obnovy, spadají pod komponentu 2.10 (Dostupné bydlení), odpovědnost za realizaci spadá pod Státní fond podpory investic.

 

 

 

 

 

Ing. Dalibor Dvořák 

Na Jízdárně 7

702 00 Ostrava

Tel.: +420 602 583 029

E-mail: dvorak.dalibor@sfpi.cz

 

 

 

 

 

 

Filip Endal

Vinohradská 2828/151

130 00, Praha 3

Tel.: +420 734 610 089

E-mail: endal.filip@sfpi.cz

 

 

 

 

 

 

 

Ing. et. Mgr.  Marek Hartych

Velká Hradební 2800

400 01 Ústí nad Labem

Pobočka Karlovy Vary:

Závodní 278

360 06 Karlovy Vary

Tel.: +420 608 544 025

Email: hartych.marek@sfpi.cz

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Sklenářová

Velké náměstí 166/1

500 03 Hradec Králové

Pobočka Liberec:

U Jezu 525/4

460 01 Liberec

Tel.: +420 775 553 929

E-mail: sklenarova.jana@sfpi.cz

 

 

 

 

 

 

Ing.  Lukáš Feltl

náměstí Republiky 12

530 02 Pardubice

Pobočka Jihlava:

Čajkovského 593/7

586 01 Jihlava

Tel.: +420 608 511 474

E-mail: feltl.lukas@sfpi.cz

 

 

 

 

Ing. Tomáš Cílek, PhD.

Kněžskodvorská 879/33 A

370 04 České Budějovice

Pobočka Plzeň:

Riegrova 206/1

301 00 Plzeň 3

Tel.: +420 777 146 672

E-mail: cilek.tomas@sfpi.cz

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Jurčeka 

třída Tomáše Bati 5146

760 01 Zlín

Pobočka Brno:

Výstaviště 405/1

647 00 Brno-střed-Pisárky

Tel.: +420 739 719 638

E-mail: jurceka.tomas@sfpi.cz

 

 

 

 

 

Ing. et Mgr.  Martin Kučera, MBA, MPA

Palackého 1

750 02 Přerov

Tel.: +420 775 727 711

E-mail: kucera.martin@sfpi.cz