Rubrika: Aktuality

Co v květnu najdete na Portálu o bydlení
Příspěvek

Co v květnu najdete na Portálu o bydlení

Květnovým tématem Portálu o bydlení je Správa bytového domu 2022. Rozsah povinností a úkonů souvisejících se zajištěním provozu domu je značný. Zásadní je přijímat rozhodnutí a reagovat na situace tak, aby statutární zástupci nevystavili sebe, ale ani družstvo nebo SVJ jako celek následkům pochybení. Pro některé úkony je dokonce žádoucí vyhledat právní pomoc. Téma měsíce...

Schválené podmínky pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny
Příspěvek

Schválené podmínky pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny

Dnes vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 108/2022 Sb., které umožňuje obcím, aby ubytovaly ukrajinské uprchlíky v bytech, jejichž pořízení bylo financováno z programů SFPI. Týká se to programů otevřených na základě nařízení vlády č. 284/2011 Sb., č. 2/2021 Sb. a č. 112/2019 Sb. Aktualizované podmínky najdete zde.

Program Vlastní bydlení dočasně zastaven
Příspěvek

Program Vlastní bydlení dočasně zastaven

Dočasně zastavujeme příjem žádostí o úvěr z programu Vlastní bydlení, protože byl vyčerpán jeho rozpočet. Program plánujeme znovu otevřít ve 3. čtvrtletí 2022 s novou alokací. Pro rozpočet programu Vlastní bydlení bylo v letošním roce vyčleněno 700 milionů korun. K dnešnímu dni byly přijaty žádosti o úvěry v celkové částce 713, 6 mil. Kč, a tak k...

Nové sociální bydlení v Dobříši
Příspěvek

Nové sociální bydlení v Dobříši

Dne 6. dubna byl v Dobříši slavnostně otevřen nájemní dům, jehož novou tvář pomáhal financovat Státní fond podpory investic. Neobyvatelná bývalá vojenská ubytovna na Větrníku se po rekonstrukci změnila v bytový dům s 15 sociálními a 14 dostupnými byty. Celková rekonstrukce vyšla na 31 milionů korun.  Na vybudování bytů, v nichž budou bydlet lidé, kteří se...

Informace pro žadatele v programu Vlastní bydlení
Příspěvek

Informace pro žadatele v programu Vlastní bydlení

V rozpočtu programu Vlastní bydlení je pro letošní rok vyčleněno 700 milionů korun. K datu 6. dubna 2022 byly přijaty žádosti o úvěry v celkové částce 651 372 021 Kč, z rozpočtu tedy zbývá 48 627 979 Kč. Až bude rozpočet programu Vlastní bydlení vyčerpán, mohl by ho Státní fond podpory investic eventuálně navýšit z peněz určených pro jiné programy, v...

Informace pro klienty Sberbank
Příspěvek

Informace pro klienty Sberbank

Vážení klienti, pokud jste doposud úvěr, který vám poskytl Státní fond podpory investic, spláceli z účtu vedeného u Sberbank CZ, máme pro vás důležité sdělení. V případě, že nestihnete v řádném termínu uhradit měsíční splátku za březen 2022, nebude Vám účtován úrok z prodlení. Jestliže budete potřebovat pomoc při zadávání nového trvalého příkazu u účtu zřízeného u jiné banky (tj. např. sdělení...

Milostivé léto
Příspěvek

Milostivé léto

Pokud jste povinný v exekučním řízení kvůli dluhům vůči Státnímu fondu podpory investic (dále jen „Fond“), můžete využít postupu podle části druhé čl. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších...

Nové podmínky programu Vlastní bydlení
Příspěvek

Nové podmínky programu Vlastní bydlení

Vláda 25. 11. schválila navýšení částek úvěru a prodloužení splatnosti v programu Vlastní bydlení, a to od 1. 1. 2022. Upozorňujeme, že úvěrové smlouvy budou do 31. 12. 2021 uzavírány podle stávajících podmínek nařízení vlády č. 1/2021 Sb., úvěrové smlouvy uzavírané na základě žádostí podaných od 1. ledna 2022 budou s novými podmínkami.   Od ledna...

Bude mít program Vlastní bydlení nové podmínky?
Příspěvek

Bude mít program Vlastní bydlení nové podmínky?

Podmínky našich programů jsou stanoveny nařízením vlády, v případě programu Vlastní bydlení je to nařízení vlády č. 1/2021 Sb. Pokud by mělo dojít k jejich změně, musí Ministerstvo pro místní rozvoj připravit novelizaci tohoto nařízení a předložit ji ke schválení vládě. Není to tedy v kompetenci Státního fondu podpory investic. Z tiskové zprávy, kterou vydalo MMR 5. 10., je...