Setkání Regionálních centrer podpory investic do bydlení

Zástupci našich Regionálních center podpory investic do bydlení se v minulém týdnu setkali v prostorách MMR v Praze. Tito lidé v terénu pomáhají především starostům menších obcí s přípravou projektů a financováním nájemního bydlení a jsou ochotni pomoci i dalším obcím, třeba právě té vaší. Na základě dotazování jsme totiž zjistili, že pětina oslovených obcí chystá projekty, ať už novou výstavbu, rekonstrukce stávajících objektů, nebo nákup již existujících bytů, aby mohla rozšířit svůj bytový fond o nabídku dostupného nájemního bydlení.