Začala rekonstrukce Vrbenského kasáren s dotací od SFPI

Státní fond podpory investic podpoří rekonstrukci Vrbenského kasáren v Hradci Králové dotací ve výši 243 milionů korun z programu NPO brownfieldy financovaného z Národního plánu obnovy. Slavnostního zahájení rekonstrukce budovy, která bude posléze sloužit Muzeu východních Čech, byla zahájena v pátek 14. června za účasti ředitele SFPI Daniela Ryšávky.

Revitalizace budovy o celkové zastavěné ploše 1803 m2 začne stavebními úpravami kasárenského objektu zaměřenými na energetické úspory, které jsou v souladu s principy DNSH („Do No Significant Harm“) šetrnými k environmentálním cílům. Tyto práce by měly být hotové do konce roku 2025. Dotace od SFPI pokryje 100 % uznatelných výdajů. Technická příprava tohoto kroku byla velmi náročná, protože se objekt nachází v památkové zóně a zároveň bylo nutné najít řešení, které naplní energetický standard i požadavky moderního muzea, které zde má vzniknout.

V rekonstruovaných Vrbenského kasárnách získá muzeum, město i kraj moderní multifunkční prostor. Bude zde umístěna moderní interaktivní přírodovědecká expozice, vznikne zde Centrum kreativního muzejnictví KHK a Digitalizační centrum pro muzejnictví. Nové využití modernizované budovy přispěje ke zlepšení života místních i atraktivitě regionu pro návštěvníky.