Author: Marie Lukáčová (Marie Lukáčová)

Nové chodníky, parkoviště i dětské hřiště v Kostelci na Hané
Příspěvek

Nové chodníky, parkoviště i dětské hřiště v Kostelci na Hané

Obnova veřejného prostranství v Kostelci na Hané zahrnovala stavební úpravy místních komunikací a chodníků, vybudování odstavných a parkovacích stání, parkové úpravy se zatravněním a výsadbou stromů, doplněním městského mobiliáře, vybudování dětského hřiště i změnu dopravního značení.

Milostivé léto II
Příspěvek

Milostivé léto II

Milostivé léto II dává šanci lidem, kteří mají exekuci v souvislosti se svými závazky vůči SFPI, zdárně ji vyřešit. Požádat o vyčíslení jistiny a poplatku exekutorovi a provést příslušnou úhradu je třeba v termínu do 30. listopadu 2022. Podrobné informace a obecný vzor dopisu soudnímu exekutorovi najdete zde. Tak chyťte šanci za pačesy a dejte...

Spouštíme Klientský portál
Příspěvek

Spouštíme Klientský portál

Dne 1. srpna v 10.00 hodin společně se zahájením příjmu žádostí o podporu z programu Brownfieldy spouštíme Klientský portál SFPI. Příjem žádostí o dotace a úvěry z tohoto programu bude nově možný pouze prostřednictvím Klientského portálu. Postupně na nový způsob příjmu žádostí a správu dotačních nebo úvěrových smluv přejdou všechny naše programy. Pomocí Klientského portálu SFPI bude tedy...