Author: admin

V Paříži se jednalo o dostupném bydlení
Příspěvek

V Paříži se jednalo o dostupném bydlení

Ředitel SFPI Daniel Ryšávka se dnes zúčastnil summitu v Paříži, kam doprovázel místopředsedu vlády a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Společně se svými francouzskými, belgickými a portugalskými protějšky jednali o krizi bydlení v Evropě. Shodli se, že investice do dostupného bydlení, společně s úpravou nájemních vztahů a správném uzemním plánování, jsou kroky, které vedou...

NPO brownfieldy: Příjem žádostí začne 20. února v 10.00
Příspěvek

NPO brownfieldy: Příjem žádostí začne 20. února v 10.00

V pondělí 20. února v 10.00 hodin bude zahájen příjem žádostí o dotace z programu NPO brownfieldy. Žádost o dotaci je možné podat pouze elektronicky prostřednictvím Klientského portálu SFPI. K přihlášení je potřeba v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektrické identifikaci, ověřit uživatele prostřednictvím elektronické identifikace. Podrobné informace o tom, jak při přihlašování postupovat, najdete v uživatelské příručce,...

Tepelná čerpadla – to je zářijové téma Portálu o bydlení
Příspěvek

Tepelná čerpadla – to je zářijové téma Portálu o bydlení

Tepelná čerpadla ꟷ dosud nikdy u nás nebylo spojení těchto dvou slov tak frekventované, jako je tomu nyní. Přesto se najde dost lidí, kteří si pod tímto pojmem nedovedou nic konkrétního představit. Podíváme se proto trochu do minulosti a následně si přiblížíme, co tepelné čerpadlo je, jak funguje, jaké jsou jeho typy, co dobrého nám...

Co byste měli vědět o bydlení v bytovém domě?
Příspěvek

Co byste měli vědět o bydlení v bytovém domě?

Není to tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. I když máte byt v osobním vlastnictví, nemůžete si v bytovém domě dělat, co vás napadne. Musíte se řídit stanovami SVJ či bytového družstva, z nichž pro všechny zúčastněné plynou pochopitelně práva, ale i mnoho povinností. O obojím si můžete přečíst v srpnu na Portálu...

V červenci na Portálu o bydlení píšeme o dražbách
Příspěvek

V červenci na Portálu o bydlení píšeme o dražbách

Nesplácení dluhu a exekuční řízení. Nepříjemnosti, které pociťujeme už jen při čtení těchto slov, se zdaleka nedají srovnat s tím, když je potřeba se s uvedeným problémem vypořádat reálně. Pohledávky věřitele často bývají uspokojovány dražbou. Ale co když je ve hře majetek družstva? A jak se v takových případech má zachovat SVJ? Jestli se chcete...

Program Zateplování znovu otevřen
Příspěvek

Program Zateplování znovu otevřen

Od pátku 15. července 2022 je opět možné žádat o úvěr z programu Zateplování (nařízení vlády č. 16/2020 Sb.). Finanční prostředky jsou určené na energetickou modernizaci bytových domů, kterou se sníží energetická náročnost budov minimálně o 20 % oproti stavu před modernizací. Lhůta pro podání žádosti začíná běžet 15. července 2022 a končí 30. září 2022. Program není určen...

Co v květnu najdete na Portálu o bydlení
Příspěvek

Co v květnu najdete na Portálu o bydlení

Květnovým tématem Portálu o bydlení je Správa bytového domu 2022. Rozsah povinností a úkonů souvisejících se zajištěním provozu domu je značný. Zásadní je přijímat rozhodnutí a reagovat na situace tak, aby statutární zástupci nevystavili sebe, ale ani družstvo nebo SVJ jako celek následkům pochybení. Pro některé úkony je dokonce žádoucí vyhledat právní pomoc. Téma měsíce...

Schválené podmínky pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny
Příspěvek

Schválené podmínky pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny

Dnes vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 108/2022 Sb., které umožňuje obcím, aby ubytovaly ukrajinské uprchlíky v bytech, jejichž pořízení bylo financováno z programů SFPI. Týká se to programů otevřených na základě nařízení vlády č. 284/2011 Sb., č. 2/2021 Sb. a č. 112/2019 Sb. Aktualizované podmínky najdete zde.

Informace pro klienty Sberbank
Příspěvek

Informace pro klienty Sberbank

Vážení klienti, pokud jste doposud úvěr, který vám poskytl Státní fond podpory investic, spláceli z účtu vedeného u Sberbank CZ, máme pro vás důležité sdělení. V případě, že nestihnete v řádném termínu uhradit měsíční splátku za březen 2022, nebude Vám účtován úrok z prodlení. Jestliže budete potřebovat pomoc při zadávání nového trvalého příkazu u účtu zřízeného u jiné banky (tj. např. sdělení...

Změna úředních hodin podatelny a další informace
Příspěvek

Změna úředních hodin podatelny a další informace

Z důvodu zhoršující se epidemické situace je podatelna SFPI až do odvolání otevřena pro veřejnost pouze v pondělí a ve středu od 9.00 do 12.00. Osobní konzultace s pracovníky SFPI jsou zrušeny. Pro komunikaci s úřadem využijte prosím primárně mailovou komunikaci. Žádosti o úvěr lze posílat poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Děkujeme za pochopení.