Author: admin

Schválené podmínky pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny
Příspěvek

Schválené podmínky pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny

Dnes vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 108/2022 Sb., které umožňuje obcím, aby ubytovaly ukrajinské uprchlíky v bytech, jejichž pořízení bylo financováno z programů SFPI. Týká se to programů otevřených na základě nařízení vlády č. 284/2011 Sb., č. 2/2021 Sb. a č. 112/2019 Sb. Aktualizované podmínky najdete zde.

Informace pro klienty Sberbank
Příspěvek

Informace pro klienty Sberbank

Vážení klienti, pokud jste doposud úvěr, který vám poskytl Státní fond podpory investic, spláceli z účtu vedeného u Sberbank CZ, máme pro vás důležité sdělení. V případě, že nestihnete v řádném termínu uhradit měsíční splátku za březen 2022, nebude Vám účtován úrok z prodlení. Jestliže budete potřebovat pomoc při zadávání nového trvalého příkazu u účtu zřízeného u jiné banky (tj. např. sdělení...

Změna úředních hodin podatelny a další informace
Příspěvek

Změna úředních hodin podatelny a další informace

Z důvodu zhoršující se epidemické situace je podatelna SFPI až do odvolání otevřena pro veřejnost pouze v pondělí a ve středu od 9.00 do 12.00. Osobní konzultace s pracovníky SFPI jsou zrušeny. Pro komunikaci s úřadem využijte prosím primárně mailovou komunikaci. Žádosti o úvěr lze posílat poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Děkujeme za pochopení.

Milostivé léto
Příspěvek

Milostivé léto

Pokud jste povinný v exekučním řízení kvůli dluhům vůči Státnímu fondu podpory investic (dále jen „Fond“), můžete využít postupu podle části druhé čl. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších...

Nové podmínky programu Vlastní bydlení
Příspěvek

Nové podmínky programu Vlastní bydlení

Vláda 25. 11. schválila navýšení částek úvěru a prodloužení splatnosti v programu Vlastní bydlení, a to od 1. 1. 2022. Upozorňujeme, že úvěrové smlouvy budou do 31. 12. 2021 uzavírány podle stávajících podmínek nařízení vlády č. 1/2021 Sb., úvěrové smlouvy uzavírané na základě žádostí podaných od 1. ledna 2022 budou s novými podmínkami.   Od ledna...

Bude mít program Vlastní bydlení nové podmínky?
Příspěvek

Bude mít program Vlastní bydlení nové podmínky?

Podmínky našich programů jsou stanoveny nařízením vlády, v případě programu Vlastní bydlení je to nařízení vlády č. 1/2021 Sb. Pokud by mělo dojít k jejich změně, musí Ministerstvo pro místní rozvoj připravit novelizaci tohoto nařízení a předložit ji ke schválení vládě. Není to tedy v kompetenci Státního fondu podpory investic. Z tiskové zprávy, kterou vydalo MMR 5. 10., je...

Jsme tu pro všechny rodiny
Příspěvek

Jsme tu pro všechny rodiny

Od pondělí 2. srpna do středy 4. srpna nás najdete v Pride Village na Střeleckém ostrově. Jestli se tedy chystáte na Prague Pride, zastavte se u nás, poradíme vám, jak financovat pořízení bytu nebo domu, případně jejich opravu pomocí programu Vlastní bydlení. Těšíme se na vás!

Ukončení příjmu žádostí
Příspěvek

Ukončení příjmu žádostí

Státní fond podpory investic oznamuje, že dne 10. 7. 2021 ve 23.59 bude ukončen příjem žádostí do programu Zateplování. Rozpočet na tento program je vyčerpán. Děkujeme za pochopení.

Osobní konzultace jsou zrušeny
Příspěvek

Osobní konzultace jsou zrušeny

Připomínáme, že v souvislosti se současnou epidemickou situací jsou zrušeny veškeré osobní konzultace na pobočkách v Praze i v Olomouci. Ke kontaktu s pracovníky SFPI využijte prosím mail nebo telefon. Dotazy k programům SFPI posílejte na komunikace@sfpi.cz , adresy k dotazům na podpory COVID najdete v oddílech konkrétních programů na webu www.sfpi.cz. Děkujeme za pochopení...