Co v květnu najdete na Portálu o bydlení

Co v květnu najdete na Portálu o bydlení

Květnovým tématem Portálu o bydlení je Správa bytového domu 2022. Rozsah povinností a úkonů souvisejících se zajištěním provozu domu je značný. Zásadní je přijímat rozhodnutí a reagovat na situace tak, aby statutární zástupci nevystavili sebe, ale ani družstvo nebo SVJ jako celek následkům pochybení. Pro některé úkony je dokonce žádoucí vyhledat právní pomoc. Téma měsíce se proto pokusí nastínit základní problematiku, v níž je potřeba se orientovat. Věříme, že to bude užitečné nejen pro „statutáry“ SVJ a bytových družstev, ale i pro jejich širokou členskou základnu. Téma Portálu o bydlení najdete zde.