NPO brownfieldy: Příjem žádostí začne 20. února v 10.00

NPO brownfieldy: Příjem žádostí začne 20. února v 10.00

V pondělí 20. února v 10.00 hodin bude zahájen příjem žádostí o dotace z programu NPO brownfieldy. Žádost o dotaci je možné podat pouze elektronicky prostřednictvím Klientského portálu SFPI. K přihlášení je potřeba v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektrické identifikaci, ověřit uživatele prostřednictvím elektronické identifikace. Podrobné informace o tom, jak při přihlašování postupovat, najdete v uživatelské příručce, která je k dispozici na portálu zde.

K podání žádosti o dotaci je nutné přiložit dokumenty, jejichž seznam je uvedený v Příručce pro žadatele o dotaci na revitalizaci brownfieldů v kapitole 3 a ve výzvách. Oba dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách SFPI. U každé z výzev se seznam dokumentů drobně liší. Lhůta na podávání žádostí o dotaci trvá dva měsíce, posledním dnem pro podání je 20. dubna 2023 do 23:59 hodin.