Author: SFPI ( Státní fond podpory investic)

Změna formulářů v programu Zateplování
Příspěvek

Změna formulářů v programu Zateplování

Upozorňujeme příjemce úvěru z programu Zateplování, že jsme na webu zveřejnili nové formuláře žádosti pro čerpání úvěru. Nově je formulář rozdělen pro příjemce, kteří podepsali smlouvu o poskytnutí úvěru do 15. prosince 2020, a pro ty, kteří podepsali smlouvu o poskytnutí úvěru po 15. prosinci 2020. Prosím, používejte výhradně tyto nové formuláře. Děkujeme.

COVID – Ubytování: informace o stavu žádostí
Příspěvek

COVID – Ubytování: informace o stavu žádostí

Přehled se stavem žádostí o dotaci COVID – Ubytování najdete ZDE. V tabulce je přehled přijatých žádostí, vyhledávat v něm můžete podle identifikačního čísla (IČ). Pokud jste podávali žádost o dotaci, ale v tabulce se nenaleznete, prosím, napište nám na e-mail: covid-ubytování@sfpi.cz. Děkujeme. Stav žádosti: Vyřizována  (žádost prochází kontrolou, případně je vrácena žadateli k doplnění) Vyhodnocena (žádost...

Pro žadatele o dotaci COVID – Ubytování
Příspěvek

Pro žadatele o dotaci COVID – Ubytování

Stav žádosti o dotaci z programu COVID – Ubytování si můžete ověřit v tabulce s přehledem přijatých žádostí zde. Po zpracování bude žádost předána na MMR k rozhodnutí o poskytnutí dotace, které je plně v kompetenci MMR. Až bude Vaše žádost předána na MMR, najdete tuto informaci opět v tomto přehledu. Harmonogram zpracování žádostí a...

Základní úroková sazba EU pro Českou republiku 0,46 %
Příspěvek

Základní úroková sazba EU pro Českou republiku 0,46 %

Základní úroková sazba EU pro Českou republiku prudce klesla a od 1. září 2020 se ustálila na 0,46 % p.a., čímž se zvýhodnil i úrok u programů SFPI. Sníženou výší úrokové sazby se budou řídit všechny smlouvy uzavřené od tohoto data.

Program COVID – Lázně otevřen
Příspěvek

Program COVID – Lázně otevřen

Dnes byla na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj zveřejněna Výzva pro žadatele COVID-Lázně. Příjem žádostí bude spuštěn 24. srpna 2020. Text výzvy a další informace naleznete zde.

Financování bydlení – srpnové téma Portálu o bydlení
Příspěvek

Financování bydlení – srpnové téma Portálu o bydlení

Pořídit si střechu nad hlavou je zásadní věc, kterou člověk v životě řeší. V posledních letech vyšplhaly ceny nemovitostí do vesmírných výšin a jen málokdo si může bydlení pořídit z vlastních našetřených prostředků. O tom, jaké možnosti financování jsou ve hře, na co si dávat pozor a co všechno je třeba promyslet, bude srpnový seriál. Čtěte na www.portalobydleni.cz

SFRB se mění na SFPI
Příspěvek

SFRB se mění na SFPI

Dne 1. června se SFRB na základě zákona č. 113/2020 Sb. změní na Státní fond podpory investic (SFPI). Změna názvu souvisí s rozšířením působnosti Fondu, které bude zahrnovat i podporu regionálního rozvoje a některých činností v oblasti cestovního ruchu. Změna názvu v žádném případě nebude mít vliv na práva, povinnosti a závazky Státního fondu rozvoje bydlení.

Žádost o řešení mimořádné situace
Příspěvek

Žádost o řešení mimořádné situace

Informace pro příjemce úvěrů Fondu, kteří se v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu dostali do tíživé finanční situace: Fond jim v odůvodněných případech poskytne odklad splácení nebo snížení měsíčních splátek. Vyplněnou žádost o řešení mimořádné situace zasílejte poštou na adresu: SFPI, Vinohradská 1896/46, Praha 2, 120 00 nebo mailem na adresu: podatelna@sfpi.cz. Schválení žádosti je zcela v pravomoci ředitelky Fondu.