COVID – Ubytování: informace o stavu žádostí

COVID – Ubytování: informace o stavu žádostí

Přehled se stavem žádostí o dotaci COVID – Ubytování najdete ZDE. V tabulce je přehled přijatých žádostí, vyhledávat v něm můžete podle identifikačního čísla (IČ). Pokud jste podávali žádost o dotaci, ale v tabulce se nenaleznete, prosím, napište nám na e-mail: covid-ubytování@sfpi.cz. Děkujeme.

Stav žádosti:

Vyřizována  (žádost prochází kontrolou, případně je vrácena žadateli k doplnění)

Vyhodnocena (žádost byla zkontrolována a čeká na předání na MMR)

Odesláno na MMR (žádost byla odeslána poskytovateli dotace k vydání rozhodnutí o poskytnutí/zamítnutí dotace a následně k proplacení)

Harmonogram zpracování žádostí je uveřejněn ve výzvě v bodě 5.

Kontakt pro dotazy ohledně výsledků řízení žádosti o dotaci a čerpání dotace: covid-ubytovani@mmr.cz.