Milostivé léto II

Milostivé léto II

Milostivé léto II dává šanci lidem, kteří mají exekuci v souvislosti se svými závazky vůči SFPI, zdárně ji vyřešit. Požádat o vyčíslení jistiny a poplatku exekutorovi a provést příslušnou úhradu je třeba v termínu do 30. listopadu 2022. Podrobné informace a obecný vzor dopisu soudnímu exekutorovi najdete zde. Tak chyťte šanci za pačesy a dejte svoje záležitosti do pořádku.