Program Vlastní bydlení dočasně zastaven

Program Vlastní bydlení dočasně zastaven

Dočasně zastavujeme příjem žádostí o úvěr z programu Vlastní bydlení, protože byl vyčerpán jeho rozpočet. Program plánujeme znovu otevřít ve 3. čtvrtletí 2022 s novou alokací.

Pro rozpočet programu Vlastní bydlení bylo v letošním roce vyčleněno 700 milionů korun. K dnešnímu dni byly přijaty žádosti o úvěry v celkové částce 713, 6 mil. Kč, a tak k datu 20. dubna 2022 zastavuje jejich příjem. Program plánujeme znovu otevřít ve 3. čtvrtletí 2022 s novou alokací. Až to bude aktuální, zveřejníme podrobnější informace na našem webu.