Bude mít program Vlastní bydlení nové podmínky?

Bude mít program Vlastní bydlení nové podmínky?

Podmínky našich programů jsou stanoveny nařízením vlády, v případě programu Vlastní bydlení je to nařízení vlády č. 1/2021 Sb. Pokud by mělo dojít k jejich změně, musí Ministerstvo pro místní rozvoj připravit novelizaci tohoto nařízení a předložit ji ke schválení vládě. Není to tedy v kompetenci Státního fondu podpory investic. Z tiskové zprávy, kterou vydalo MMR 5. 10., je zřejmé, že novelizaci plánuje. Kdy bude projednána vládou, nám ale není známo. Než se tak stane, budou kontinuálně platit současné podmínky. Informace o aktuálních podmínkách programu Vlastní bydlení najdete na našich stránkách zde.