Účetní

STÁTNÍ FOND PODPORY INVESTIC vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Účetní

Co Vás čeká?

 • účtování poskytnutých dotací a úvěrů, pohledávek a závazků;
 • spolupráce s hlavní účetní při sestavování účetních závěrek (měsíčních, ročních), pomocného analytického přehledu a výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu;
 • ostatní účetní práce vybrané účetní jednotky (účetnictví dle vyhl. č. 410/2009 Sb., ČÚS 701 – 710).

 

Co budeme potřebovat od Vás?

 • středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání;
 • znalost podvojného účetnictví;
 • samostatnost a spolehlivost;
 • dobrá znalost MS Office, zejména Excel;
 • praxe ve veřejné správě vítána (účetnictví dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., rozpočtová skladba).

 

Co Vám nabízíme?

 • Zajímavou a různorodou práci v oblasti poskytování dotací a úvěrů;
 • plný pracovní úvazek;
 • 11. platová třída, osobní příplatek dle zkušeností;
 • pružná pracovní doba se základní dobou od 9:00 do 14:00;
 • možnost poníženého pracovního úvazku;
 • 5 týdnů dovolené, 5 sick days (indispoziční volno);
 • možnost občasného využívání home office;
 • příspěvek na penzijní připojištění;
 • příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu;
 • firemní vzdělávání v oboru;
 • využívání Multisport karty;
 • nástup ihned nebo dle dohody;
 • odborný tým kolegů a kolegyň;
 • prostor pro získávání nových zkušeností.

 

Bližší informace poskytne Daniel Ross, personalista SFPI.

E-mail: ross.daniel@sfpi.cz

 

Strukturovaný životopis v češtině zasílejte nejpozději do 31.05.2024 na e-mail: zamestnani@sfpi.cz.

Do předmětu uveďte „Účetní“.

Budeme se Těšit na Vaše reakce.

 

 1. Správce osobních údajů:

Státní fond podpory investic

IČO: 70856788

se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2

ID datové schránky: wikaiz5

(dále také jen „správce“ nebo „SFPI“)

              

 1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Mgr. Tomáš Holubec

e-mail: poverenec@sfpi.cz

 

 1. Účel zpracování

Účelem zpracování je získání osobních údajů nutných pro výběr vhodného uchazeče o zaměstnání a následně pro uzavření pracovní smlouvy/DPČ/DPP s tímto uchazečem.

 

 1. Právní základ (důvod) zpracování

V procesu před uzavíráním pracovní smlouvy/DPČ/DPP s vybraným uchazečem a v rámci procesu uzavírání pracovní smlouvy/DPČ/DPP s vybraným uchazečem je právním důvodem zákonnosti zpracování provedení opatření, která jsou nutná před uzavřením pracovní smlouvy/DPČ/DPP na základě projeveného zájmu tohoto subjektu údajů.

 

 1. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou předávány příjemcům osobních údajů na základě zpracovatelské smlouvy. Jedná se o předávání osobních údajů smluvním partnerům, zejména poskytovatelům služeb (typicky IT poskytovatelé), nebo o předávání na základě právní povinnosti uložené správci; v těchto situacích se může jednat také o postavení společných správců osobních údajů.

 

 1. Práva subjektu údajů

Uchazeč o zaměstnání má právo na přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Uchazeč má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Podrobnosti jsou upraveny v čl. 15 až 22 obecného nařízení (GDPR).

 

V rámci zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému zpracování (rozhodování) ani profilování.

 

Informace v rozsahu odpovídajícím správcem obvykle prováděnému zpracování osobních údajů jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na adrese https://sfpi.cz/zpracovani-osobnich-udaju/. Obsah této informace je ve vztahu k takto uveřejněnému informačnímu memorandu specifický a vztahuje se k subjektu údajů v podobě uchazeče o zaměstnání na SFPI.

 

Click here to change this text