Prohlášení o přístupnosti

Státní fond podpory investic se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.sfpi.cz v souladu v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stav souladu
Tato internetová stránka je plně v souladu v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 6. 2020 na základě vlastního posouzení provedeném subjektem veřejného prostoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Pokud najdete chybu v přístupnosti, budeme rádi, když nám ji oznámíte. Stejně tak stojíme o vaši zpětnou vazbu, která nám pomůže vylepšit bezbariérovost webových stránek.

Pro tyto účely můžete využít kontakty:

Ředitelka odboru komunikace
Mgr. Karolína Smetanová
komunikace@sfpi.cz

Postupy pro prosazování práva

Máte-li připomínky, náměty nebo nejste-li spokojeni s naší odpovědí na žádost nebo oznámení, kontaktujte nás. Vašimi podněty se budeme zabývat.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3

e-mail: pristupnost@dia.gov.cz