Regenerace sídlišť

Program Regenerace sídlišť byl ukončen

Státní fond podpory investic nebude vyhlašovat výzvu pro příjem žádostí do programu Regenerace sídlišť pro následující období.

Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno 17. 10. 2022

 

Zveřejnění přehledu schválených a zamítnutých žádostí pro rok 2022

V programu Regenerace sídlišť bylo v páté výzvě přijato 42 žádostí v celkovém objemu 210 830 273,00 Kč.

Schváleno bylo 21 žádostí v celkové hodnotě 105 431 250,00 Kč formou dotace a 4 000 000,00 Kč formou úvěru.

Mezi náhradníky (v případě odstoupení od žádosti či neuzavření smlouvy o dotaci s některou ze schválených žádostí) bylo dáno 8 žádostí v celkové hodnotě 41 063 298,00 Kč.

Zamítnuto bylo 13 žádostí, jedna z důvodu celkového bodového hodnocení a všechny ostatní z důvodů nesplnění podmínek výzvy (minimální počet bodů za hodnocení projektu, který byl stanoven na hranici 250).

O důvodu zamítnutí budou všichni žadatelé informování dopisem do konce dubna 2022.

Seznam najdete v záložce Přehled schválených a zamítnutých žádostí.

Zveřejněno 21. 4. 2022

 

Oznámení o vyhlášení výzvy pro rok 2022

Státní fond podpory investic vyhlašuje dne 15. října 2021 výzvu k podávání žádostí o dotaci nebo dotaci a úvěr do programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2022.

Věcné zaměření výzvy: přeměna městských sídlišť na víceúčelové celky a všestranné zlepšení jejich obytného prostředí.

Podmínky pro poskytnutí dotace nebo dotace a úvěru:

Žádosti podané v rámci této výzvy musí splňovat podmínky stanovené NV č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze kterého žadatel požaduje poskytnutí dotace nebo dotace a úvěru. V rámci města lze podat pouze 1 žádost za město. U měst rozčleněných na městské obvody či části lze podat 1 žádost na každý městský obvod nebo každou městskou část.

Pokud bude za rozčleněné statutární město s městskými částmi nebo městskými obvody podáno více žádostí, mohou být podpořeny maximálně 2 žádosti, a to dle bodového zisku.

V případě, že žádosti budou mít stejný počet bodů, rozhodne o pořadí datum a čas přijetí na podatelnu.

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 15. října 2021 a končí dnem 15. prosince 2021.

Zveřejněno 15. 10. 2020

 Zveřejnění přehledu schválených a zamítnutých žádostí pro rok 2021

V programu Regenerace sídlišť bylo ve čtvrté výzvě přijato 43 žádostí v celkové hodnotě 229 731 150,50 Kč.

Schváleno bylo 18 žádostí v celkové hodnotě 101 565 974,50 Kč.

Mezi náhradníky (v případě odstoupení od žádosti či neuzavření smlouvy o dotaci s některou ze schválených žádostí) bylo dáno 9 žádostí v celkové hodnotě 47 645 523 Kč.

Zamítnuto bylo 16 žádostí, z toho 15 z důvodů nesplnění podmínek výzvy (minimální počet bodů za hodnocení projektu, který byl stanoven na hranici 250), a 1 žádost odstoupila z výzvy sama.

O důvodu zamítnutí budou všichni žadatelé informování dopisem do konce dubna 2021.

Seznam najdete v záložce Přehled schválených a zamítnutých žádostí.

Zveřejněno 30. 3. 2021

Oznámení o plánu vyhlášení výzvy pro rok 2022

Státní fond rozvoje bydlení oznamuje, že v průběhu měsíce října 2021 bude vyhlášena výzva pro rok 2022 pro žadatele k předkládání žádosti o dotaci v rámci programu Regenerace sídlišť. Výzva bude zveřejněna na těchto webových stránkách.
Dotace budou poskytovány na základě nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích (dále jen “NV č. 390/2017 Sb.”). Plné znění toho nařízení naleznete zde.

Zveřejněno 18. 3. 2021

Oznámení o vyhlášení výzvy pro rok 2021

Státní fond podpory investic vyhlašuje dne 15. října 2020 výzvu k podávání žádostí o dotaci nebo dotaci a úvěr do programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2021.

Věcné zaměření výzvy: přeměna městských sídlišť na víceúčelové celky a všestranné zlepšení jejich obytného prostředí.

Podmínky pro poskytnutí dotace nebo dotace a úvěru:

Žádosti podané v rámci této výzvy musí splňovat podmínky stanovené NV č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze kterého žadatel požaduje poskytnutí dotace nebo dotace a úvěru. V rámci města lze podat pouze 1 žádost za město. U měst rozčleněných na městské obvody či části lze podat 1 žádost na každý městský obvod nebo každou městskou část.

Pokud bude za rozčleněné statutární město s městskými částmi nebo městskými obvody podáno více žádostí, mohou být podpořeny maximálně 2 žádosti, a to dle bodového zisku.

V případě, že žádosti budou mít stejný počet bodů, rozhodne o pořadí datum a čas přijetí na podatelnu.

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 15. října 2020 a končí dnem 15. prosince 2020.

Dovolujeme si vás upozornit, že v souladu s usnesením vlády je dočasně zkrácena otevírací doba podatelny. Více informací naleznete zde.

Zveřejněno 15. 10. 2020

Zveřejnění přehledu schválených a zamítnutých žádostí pro rok 2020

V programu Regenerace sídlišť bylo ve třetí výzvě přijato 45 žádostí v hodnotě 230 061 340 Kč.

Schváleno bylo 19 žádostí v celkové hodnotě 91 289 266 Kč.

Mezi náhradníky bylo dáno 18 žádostí v celkové hodnotě 100 321 852 Kč (Státní fond rozvoje bydlení požádal o navýšení rozpočtu na rok 2020. V případě jeho navýšení na 200 mil. Kč budou prostředky poskytnuté dle schváleného seznamu). Zamítnuto bylo 8 žádostí, z toho 6 z důvodů nedostatečné alokace, 1 žádost z důvodu nesplnění podmínek nařízení vlády a 1 žádost pro nesplnění podmínek výzvy. O důvodu zamítnutí budou všichni žadatelé informování dopisem do konce dubna 2020. Seznam najdete v záložce Přehled schválených a zamítnutých žádostí.

Zveřejněno: 17. 3. 2020.

Oznámení o plánu vyhlášení výzvy pro rok 2021

Státní fond rozvoje bydlení oznamuje, že v průběhu měsíce října 2020 bude vyhlášena výzva pro rok 2021 pro žadatele k předkládání žádosti o dotaci v rámci programu Regenerace sídlišť. Výzva bude zveřejněna na těchto webových stránkách.

Dotace budou poskytovány na základě nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích (dále jen “NV č. 390/2017 Sb.”). Plné znění toho nařízení naleznete zde.

Oznámení o vyhlášení výzvy pro rok 2020

Státní fond rozvoje bydlení vyhlašuje dne 18. října 2019 výzvu k podávání žádostí o dotaci nebo dotaci a úvěr do programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2019.

Věcné zaměření výzvy: přeměna městských sídlišť na víceúčelové celky a všestranné zlepšení jejich obytného prostředí.

Podmínky pro poskytnutí dotace nebo dotace a úvěru:

Žádosti podané v rámci této výzvy musí splňovat podmínky stanovené NV č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze kterého žadatel požaduje poskytnutí dotace nebo dotace a úvěru. V rámci města lze podat pouze 1 žádost za město. U měst rozčleněných na městské obvody či části lze podat 1 žádost na každý městský obvod nebo každou městskou část.

Pokud bude za rozčleněné statutární město s městskými částmi nebo městskými obvody podáno více žádostí, mohou být podpořeny maximálně 2 žádosti, a to dle bodového zisku.

V případě, že žádosti budou mít stejný počet bodů, rozhodne o pořadí datum a čas přijetí na podatelnu.

Kritéria hodnocení žádostí a další dokumenty naleznete zde.

Lhůta pro doručení žádoshttp://www.sfrb.cz/regenerace-3/ti začíná běžet dnem 18. října 2019 a končí dnem 18. prosince 2019.

Zveřejněno 18. 10. 2019

Zveřejnění přehledu schválených a zamítnutých žádostí pro rok 2019

V programu Regenerace sídlišť bylo v letošním roce přijato  51 žádostí v hodnotě 252 091 561 Kč. Schváleno bylo 21 žádostí v celkové hodnotě 108 958 847 Kč. Zamítnuto bylo 30 žádostí, z toho 28 z důvodů nedostatečné alokace a 2 žádosti z důvodu nesplnění podmínek NV. O důvodu zamítnutí budou všichni žadatelé informování dopisem do konce roku 2019. Seznam najdete v záložce Přehled schválených a zamítnutých žádostí. Zveřejněno: 3. 9. 2019

Oznámení o vyhlášení výzvy pro rok 2019

Státní fond rozvoje bydlení vyhlašuje dne 29. dubna 2019 výzvu k podávání žádostí o dotaci nebo dotaci a úvěr do programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2019.

Věcné zaměření výzvy: přeměna městských sídlišť na víceúčelové celky a všestranné zlepšení jejich obytného prostředí.

Podmínky pro poskytnutí dotace nebo dotace a úvěru:

Žádosti podané v rámci této výzvy musí splňovat podmínky stanovené NV č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze kterého žadatel požaduje poskytnutí dotace nebo dotace a úvěru. V rámci města lze podat pouze 1 žádost za město. U měst rozčleněných na městské obvody či části lze podat 1 žádost na každý městský obvod nebo každou městskou část.

Pokud bude za rozčleněné statutární město s městskými částmi nebo městskými obvody podáno více žádostí, mohou být podpořeny maximálně 2 žádosti, a to dle bodového zisku.

V případě, že žádosti budou mít stejný počet bodů, rozhodne o pořadí datum a čas přijetí na podatelnu.

Kritéria hodnocení žádostí naleznete zde.

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 29. dubna 2019 a končí dnem 1. července 2019.

Zveřejněno: 29. 4. 2019

Oznámení o plánu vyhlášení výzvy pro rok 2020

Státní fond rozvoje bydlení oznamuje, že v průběhu měsíce října 2019 bude vyhlášena výzva pro rok 2020 pro žadatele k předkládání žádosti o dotaci v rámci programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích. Výzva bude zveřejněna na těchto webových stránkách.

Dotace budou poskytovány na základě nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích (dále jen “NV č. 390/2017 Sb.”). Plné znění toho nařízení naleznete zde.

Zveřejněno: 15. 4. 2019

Zveřejnění přehledu schválených a zamítnutých žádostí pro rok 2019

V programu Regenerace sídlišť bylo v letošním roce schváleno 18 žádostí za 99 070 927 Kč. Zamítnuto bylo 51 žádostí v celkové hodnotě 253 725 148 Kč. Ze zamítnutých bylo 13 žádostí zamítnuto z důvodu nesplnění podmínek NV a 38 z důvodu nedostatečné alokace. O důvodu zamítnutí budou všichni žadatelé informování dopisem do konce roku 2018. Seznam najdete v záložce Přehled schválených a zamítnutých žádostí. Zveřejněno: 26. 11. 2018

Oznámení o vyhlášení výzvy pro rok 2019

Státní fond rozvoje bydlení oznamuje, že v průběhu měsíce dubna 2019 bude vyhlášena výzva pro rok 2019 pro žadatele k předkládání žádosti o dotaci v rámci programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích. Výzva bude zveřejněna na těchto webových stránkách.

Dotace budou poskytovány na základě nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích (dále jen “NV č. 390/2017 Sb.”). Plné znění toho nařízení naleznete zde.

Dotace může být poskytnuta až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 6 milionů Kč na projekt. Spolu se žádostí o dotaci může žadatel požádat o úvěr na dofinancování projektu. Součet výše úvěru a dotace poskytnuté podle NV č. 390/2017 Sb. může činit nejvýše 90 % uznatelných nákladů na projekt. Splatnost úvěru musí být sjednána tak, aby doba splácení nepřekročila 15 let od uzavření smlouvy. Úroková sazba se odvíjí od výše základní referenční sazby Evropské unie zvýšené o 0,30 % ročně.

Aktualizované informace naleznete již brzy na těchto webových stránkách. V případě dotazů nás prosím kontaktujete na komunikace@sfpi.cz

Zveřejněno: 27. 9. 2018

Výhody programu:

 • platí pro celé území ČR,
 • možnost kombinace dotace s úvěrem,
 • příznivá úroková sazba v případě úvěru,
 • kombinace dotace + úvěr až do výše 90 % uznatelných nákladů,
 • dotace i úvěr mohou být poskytnuty i na už zahájenou regeneraci,
 • úvěr může být kdykoli splacen předčasně bez dalších poplatků.

Program se řídí nařízením vlády č. 390/2017 Sb.

Kombinace dotace a úvěru:

 • program umožňuje kombinovat dotaci s úvěrem na dofinancování projektu,
 • úvěr se poskytuje pouze s poskytnutou dotací.

Dotaci a úvěr lze využít na:

 • výstavbu nebo rekonstrukci místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek,
 • výstavbu protihlukových stěn,
 • výstavbu nebo rekonstrukci odstavných či parkovacích státní,
 • zachování nebo zvýšení podílu nezpevněných ploch (ochrana mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových vod),
 • odstranění nadzemního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení podzemním vedením,
 • opravu či doplnění veřejného osvětlení,
 • realizaci místních protipovodňových opatření,
 • realizaci opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště,
 • úpravu veřejných prostranství – zejména na opravu stávajících a zřizování nových dětských hřišť nebo odpočinkových ploch,
 • výstavbu veřejných rekreačních nebo sportovních ploch s příslušným městským mobiliářem
  a doprovodných ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním.

Výše dotace:

 • až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše do 6 milionů Kč na jeden projekt.

Výše úvěru:

 • úvěr se poskytuje pouze v kombinaci s dotací a jen jednou,
 • součet úvěru a dotace až do výše 90 % uznatelných nákladů.

Úroková sazba:

 • základní sazba EU + 0,30 procentního bodu p.a.,
 • základní sazba EU je od 1. 12. 2021 ve výši 1,76 %.

Splatnost úvěru:

 • do 15 let od uzavření smlouvy,
 • měsíčními splátkami jistiny i úroku, splacen může být předčasně

Podání žádosti:

Žádosti o úvěr lze podat na pracovištích Státního fondu podpory investic v Praze (Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2) a v Olomouci (Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc), a to osobně, poštou, nebo datovou schránkou wikaiz5.

Žádost včetně požadovaných příloh zašlete na adresu vámi zvoleného pracoviště Státního fondu podpory investic, obálku označte Regenerace sídlišť. Žádosti lze rovněž podat přes datovou schránku žadatele. Žádost musí stejně jako v případě osobního nebo poštovního podání obsahovat povinné přílohy. Dokumenty, u kterých SFPI požaduje notářské ověření nebo originál, musí projít autorizovanou konverzí. Stejně jako se u poštovních nebo osobních podání považuje za datum podání doručení žádosti do SFPI, u datových schránek se za doručení považuje termín doručení do datové schránky adresáta.

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz.

Podrobné podmínky naleznete v textu nařízení vlády č. č. 390/2017 Sb. Fond není oprávněn podmínky měnit, ani z nich udělovat výjimky.

Kdo může žádat:

Dotace: Obec, která je vlastníkem pozemku, na kterém má být regenerace provedena, tj. území, které je zastavěno bytovými domy o celkovém počtu nejméně 100 bytů.

Součástí žádosti musí být platný územní plán, pravomocné povolení pro stavbu, projekt, který byl včetně každé změny schválen zastupitelstvem obce. Obec nesmí mít ke dni podání žádosti o dotaci dluhy ve vztahu ke státním fondům či státnímu rozpočtu.

Na regeneraci, která bude z programu financována, nesmí být použita podpora z evropských strukturálních a investičních fondů ani ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu jiných státních fondů.

Úvěr: Obec může podat žádost o úvěr spolu s žádostí o dotaci a musí prokázat, že je schopna úvěr splácet.

Postup a proces žádosti:

Písemná žádost se podává na základě výzvy uveřejněné na internetových stránkách Fondu. Fond oznámí vyhlášení výzvy alespoň 6 měsíců před termínem vyhlášení výzvy. Žádost lze podat do 2 měsíců ode dne vyhlášení výzvy.

Žádost o dotaci musí obsahovat projekt, doklad o schválení územního plánu obce, doklad o schválení projektu zastupitelstvem obce, popř. o jeho aktualizaci, doklad prokazující vlastnictví regenerovaných pozemků, doklady požadované pro provedení regenerace, doklady požadované pro provedení regenerace podle jiných právních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), o vlastnictví peněžních prostředků určených na financování projektu, prohlášení obce o bezdlužnosti ve vztahu ke státu, položkový rozpočet projektu.

Žádost o úvěr obsahuje identifikaci žádosti o dotaci, s níž je podávána, požadovanou výši a dobu splatnosti úvěru, účetní výkazy nutné k posouzení schopnosti obce úvěr splácet.

Ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení žádosti o úvěr může Fond obec vyzvat k eventuálnímu doplnění potřebných údajů, pokud obec ve lhůtě maximálně 30 dnů údaje nedoplní, smlouva uzavřena nebude. Ve stejných časových intervalech a za stejných podmínek může Fond žádat o odstranění eventuálních vad v žádosti o dotaci. Žádosti, které splní všechny náležitosti, budou vyhodnoceny podle hodnotících kritérií uvedených ve výzvě, Fond stanoví jejich pořadí, které zveřejní na webových stránkách nejpozději do 14 dnů od vyhodnocení všech žádostí. Poté zašle obci návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, pokud bude mít prostředky na její poskytnutí, a požádá o smlouvy o dílo se zhotovitelem prací a o aktualizaci údajů o projektu, pokud došlo k jeho změně. Obec je povinna doložit potřebné doklady ve lhůtě stanovené Fondem, jinak Fond smlouvu neuzavře.

Podmínky čerpání a použití dotace:

Čerpání dotace je vázáno pouze na financování projektu, na který byla poskytnuta. Udržitelnost projektu musí být 5 let od doby dokončení realizace. Na regenerovaných prostorách nesmí být provozována ekonomická činnost. Obec musí projekt realizovat v souladu s doklady přiloženými k žádosti o dotaci schválenými Fondem. Stavební práce je nutno zahájit nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Pokud obec zjistí, že není schopna dodržet smluvní podmínky, neprodleně o tom informuje Fond a současně předloží návrh na úpravu smlouvy.

Realizace dotovaného projektu musí být ukončena do dvou let od uzavření smlouvy o dotaci. Ukončením realizace je předání díla, protokol o něm předloží obec Fondu. Pokud by termín ukončení realizace nebylo možno z vážných důvodů dodržet, je obec povinna tuto skutečnost oznámit Fondu.

Nejpozději v termínu stanoveném ve smlouvě o dotaci doručí obec Fondu přehled o čerpání prostředků na financování dotace, zprávu o plnění projektu, skutečně dosažené hodnoty a prokáže efektivnost vynaložených finančních prostředků.

Podmínky poskytnutí a použití úvěru:

Úvěr se poskytuje pouze s dotací a je možno ho použít na dofinancování projektu. Lze ho poskytnout pouze jednou a i na již zahájenou regeneraci, pokud jsou splněny podmínky pro jeho poskytnutí, mezi něž patří i schopnost obce úvěr splácet. Úvěr musí být dostatečně zajištěn alespoň do výše nesplacené jistiny.

Pokud Fond úvěr neposkytne, sdělí tuto skutečnost obci.

Návrh na uzavření smlouvy o úvěru zanikne i v případě, pokud do 2 měsíců od obdržení výzvy nebude z důvodů, které se vyskytnou na straně obce, smlouva uzavřena.

Čerpání úvěru musí být zahájeno nejpozději 6 měsíců od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru a dokončeno nejpozději do 3 měsíců od ukončení realizace projektu. Probíhá formou úhrady uznatelných nákladů na základě předložených faktur.

Splácení úvěru:

Měsíčními splátkami jistiny i úroku. Splacen může být předčasně. Doba splácení nepřekročí 15 let od uzavření smlouvy.

 

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz.

Přehled schválených, náhradních a zamítnutých žádostí pro rok 2022Přehled schválených, náhradních a zamítnutých žádostí pro rok 2021 

Přehled schválených, náhradních a zamítnutých žádostí za rok 2020

Poznámka

* Státní fond podpory investic požádal o navýšení rozpočtu na rok 2020. V případě jeho navýšení na 200 mil. Kč budou prostředky poskytnuté dle schváleného seznamu.

 

Přehled schválených a zamítnutých žádostí za rok 2019


Přehled schválených a zamítnutých žádostí za rok 2018