Přípustné formáty datové zprávy

Přípustné formáty datové zprávy jsou následující: DOC(X), XLS(X), PP(X), PDF, PDF/A, PPT(X), TXT, RTF, JPG, JPEG/JFIF, TIF/TIFF, GIF, PNG, XML, FO/ZFO, HTML/HTM, ODT, ODS, ODP, ISDOC(X) a formáty dle standardu pro evropské elektronické faktury.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: CD ROM, DVD, USB Flash disk, USB externí HDD.

Maximální velikost datové zprávy nesmí přesáhnout 20 MB. Pokud SFPI zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a bude schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se SFPI vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, dokument nebude dále zpracovávat. Stejný postup bude uplatňován i v případě, kdy SFPI nebude schopen určit kontaktní údaje odesílatele. SFPI nebude dále zpracovávat dokument, který je v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.