Portál o bydlení

Státní fond rozvoje bydlení v lednu 2014 spustil internetový Portál o bydlení na adrese www.portalobydleni.cz. Cílem portálu je soustředit rozsáhlé informace z oblasti bydlení na jednom místě, přehledně je strukturovat, ověřovat a ručit za jejich relevantnost, aby pomohly občanům vyřešit jejich bytovou situaci. Dále má portál sloužit laické veřejnosti, která se zajímá o bytovou politiku a fungovat jako spolehlivý informační zdroj pro pracovníky médii. Hlavní devizou Portálu o bydlení je jeho autorské zázemí. Ve snaze poskytnout co nejpřesnější informace a dokumenty se na obsahu podílí odborníci z jednotlivých ministerstev, do jejichž věcné působnosti spadají některé aspekty bydlení, ale i řada institucí, které mají k bydlení vztah. Jedná se především o sdružení, asociace, svazy a neziskové organizace. Obsah portálu koordinuje editorka, na vyváženost obsahu portálu dohlíží redakční rada. V rámci SFPI za fungování Portálu o bydlení zodpovídá odbor komunikace.