Interní auditor/auditorka

STÁTNÍ FOND PODPORY INVESTIC vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Interní auditor/auditorka

Co Vás čeká?

 • Sestavování a aktualizace plánu interních auditů.
 • Vyhotovování auditorských a konzultačních zpráv o zjištění včetně doporučení k přijetí opatření.
 • Vedení auditní dokumentace včetně práce ve spisové službě.
 • Sledování a ověřování plnění nápravných opatření z provedených auditů.
 • Konzultační a poradenská činnost napříč odděleními Fondu.
 • Podílení se na koordinaci externích auditů a kontrol vůči SFPI.
 • Zpracovávání analýzy rizik Fondu.

 

Co budeme potřebovat od Vás?

 • Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání.
 • Prokazatelné zkušenosti alespoň 3 roky s vykonáváním interního auditu či obdobné, např. kontrolní činnosti.
 • Výborné organizační a komunikační schopnosti, schopnost argumentace.
 • Znalost práce na PC (MS Office – uživatelská znalost Word, Excel, Outlook).
 • Schopnost analyticky zhodnotit získané informace včetně a návrhu řešení.
 • Výhodou – ne podmínkou, je praxe ve veřejné správě v oblasti dotací nebo v bankovním sektoru.
 • Samostatnost, spolehlivost a časová flexibilita, trestní bezúhonnost.

 

Co Vám nabízíme?

 • Zajímavou a samostatnou pracovní pozici ve 12. platové třídě s osobním příplatkem.
 • Plný pracovní úvazek.
 • Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou po jednom roce.
 • Pružná pracovní doba se základní dobou od 9:00 do 14:00, dále můžete kombinovat práci v kanceláři s prací z domova dle domluvy.
 • 5 týdnů dovolené, 5 sick days (indispoziční volno).
 • Místo výkonu práce v centru Prahy s velmi dobrou dopravní dostupností a vlastní kancelář.
 • Příspěvek na penzijní připojištění.
 • Příspěvek na stravování v podobě el. stravenkové karty.
 • Další využití benefitů z FKSP dle vyhlášky č. 114/2002 Sb.
 • Firemní vzdělávání a rozvoj v oboru.
 • Využívání Multisport karty.
 • Nástup ihned nebo dle dohody.
 • Odbornou podporu od kolegů a vedení.
 • Individuální adaptační plán pro zaškolení na danou pozici.
 • Prostor pro získávání nových zkušeností.

 

Bližší informace poskytne Daniel Ross, personalista SFPI.

E-mail: ross.daniel@sfpi.cz

Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte nejpozději do 31. 12. 2023 na e-mail: zamestnani@sfpi.cz

Do předmětu uveďte „Interní auditor/auditorka“.

Budeme se těšit na Vaše reakce.

 

 1. Správce osobních údajů:

Státní fond podpory investic

IČO: 70856788

se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2

ID datové schránky: wikaiz5

(dále také jen „správce“ nebo „SFPI“)

              

 1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Mgr. Tomáš Holubec

e-mail: poverenec@sfpi.cz

 

 1. Účel zpracování

Účelem zpracování je získání osobních údajů nutných pro výběr vhodného uchazeče o zaměstnání a následně pro uzavření pracovní smlouvy/DPČ/DPP s tímto uchazečem.

 

 1. Právní základ (důvod) zpracování

V procesu před uzavíráním pracovní smlouvy/DPČ/DPP s vybraným uchazečem a v rámci procesu uzavírání pracovní smlouvy/DPČ/DPP s vybraným uchazečem je právním důvodem zákonnosti zpracování provedení opatření, která jsou nutná před uzavřením pracovní smlouvy/DPČ/DPP na základě projeveného zájmu tohoto subjektu údajů.

 

 1. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou předávány příjemcům osobních údajů na základě zpracovatelské smlouvy. Jedná se o předávání osobních údajů smluvním partnerům, zejména poskytovatelům služeb (typicky IT poskytovatelé), nebo o předávání na základě právní povinnosti uložené správci; v těchto situacích se může jednat také o postavení společných správců osobních údajů.

 

 1. Práva subjektu údajů

Uchazeč o zaměstnání má právo na přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Uchazeč má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 Podrobnosti jsou upraveny v čl. 15 až 22 obecného nařízení (GDPR).

 V rámci zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému zpracování (rozhodování) ani profilování.

 Informace v rozsahu odpovídajícím správcem obvykle prováděnému zpracování osobních údajů jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na adrese https://sfpi.cz/zpracovani-osobnich-udaju/. Obsah této informace je ve vztahu k takto uveřejněnému informačnímu memorandu specifický a vztahuje se k subjektu údajů v podobě uchazeče o zaměstnání na SFPI.