Informace pro klienty Sberbank

 

Vážení klienti,

pokud jste doposud úvěr, který Vám poskytl Státní fond podpory investic, spláceli z účtu vedeného u Sberbank CZ, máme pro Vás důležité sdělení. V případě, že nestihnete v řádném termínu uhradit měsíční splátku za březen 2022, nebude Vám účtován úrok z prodlení. Jestliže budete potřebovat pomoc při zadávání nového trvalého příkazu u účtu zřízeného u jiné banky (tj. např. sdělení platebních údajů), kontaktujte nás na adrese podatelna@sfpi.cz.

4. 3. 2022