Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o Státním fondu podpory investic

Dnes byla v Poslanecké sněmovně ve třetím čtení schválena novela zákona o Státním fondu podpory investic. Zásadně se tím změní mechanismus určování podmínek poskytování podpor klientům Fondu, kdy byly doposud stanoveny v jednotlivě vydávaných nařízeních vlády.

Tento mechanismus je nepraktický s ohledem na složitost a délku procesu předcházejícímu vydání nařízení vlády. Podmínky poskytování podpor bude nyní podle novely schvalovat vláda usnesením, a to poté, kdy tyto podmínky předloží ministr pro místní rozvoj výboru Fondu a výbor je odsouhlasí. Bude tedy odstraněna nevhodnost stávajícího mechanismu, ale současně zůstane zachována vazba mezi Fondem, Ministerstvem pro místní rozvoj a vládou.  S ohledem na nutnost podpory nájemního bydlení v České republice zavádí novela zákona novou definici tzv. dostupného nájemního bydlení s tím, že pro tento typ bydlení jsou stanoveny podmínky tak, aby byl v budoucnu zajištěn zájem veřejných i soukromých investorů budovat byty sloužící právě dostupnému nájemnímu bydlení. Dojde také k nové úpravě informačního systému Fondu, který představuje významný krok k digitalizaci jeho činnosti. Nyní novela zákona míří ke schválení do Senátu, následně k podpisu prezidenta.