Výbor Fondu schválil vznik KKC

Státní fond podpory investic (SFPI) od nového roku posílí poradenskou činnost. Výbor fondu schválil vznik Koordinačního a kompetenčního centra (KKC), které bude pomáhat městům a obcím s projektovou přípravou investičních projektů. Náklady budou plně hrazeny z evropských fondů, přičemž se plánuje spolupráce s experty a lokálními institucemi, aby se co nejvíce využili kvalitní odborníci a nevznikala nová úřednická místa.

Cílem Koordinačně kompetenčního centra je vytvoření funkční databáze expertů, jejichž služeb budou moci města a obce využít při identifikaci a přípravě projektové dokumentace. Centra nabídnou obcím vstupní poradenskou část, poté už budou obce postupovat dle expertních doporučení a samy si pak projdou návaznými kroky přípravy projektu. Při přípravě databáze Fond spolupracuje s významnými partnery z řad univerzit a s dalšími odbornými pracovišti.

KKC a regionální centra budou organizačně ukotvena na SFPI, metodicky řízena Ministerstvem pro místní rozvoj a budou v maximální možné míře sdílet kapacity nejen resortu MMR, ale i ostatních organizací z komponent Národního plánu obnovy.