Parková a rekreační zóna v Blšanech

Přímo v centru města Blšany v Ústeckém kraji se nacházel brownfield, který tvořily zchátralé a dlouho neudržované objekty bývalého mlýna a koželužny a také volné plochy nádvoří. Stav budov byl velmi špatný, a tak se město rozhodlo pro jejich demolici a revitalizaci území, kterou vznikla městská parková a rekreační zóna s dětskými herními a naučnými prvky a informačními tabulemi. Prostor byl osázen stromy a keříky, byly vytvořeny travnaté plochy a v místě nechybí ani pamětní kámen. Mlatové cestičky v parku jsou doplněné veřejným osvětlením. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly výše 6 milionů korun, dotace z programu Brownfieldy od SFPI podpořila projekt částkou 2,6 milionu korun.