Změna úrokových sazeb u úvěrů na vlastní bydlení

Nařízením vlády ze dne 23. 8. 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí, ve znění nařízení vlády č. 464/2021 Sb., a které nabývá účinnosti dne 20. 9. 2023, došlo ke změně stanovení výše úrokové sazby, a to následovně: Výše úrokové sazby se stanoví ve výši základní sazby Evropské unie pro Českou republiku platné pro první den nové doby fixace snížené o 3 procentní body, nejméně však ve výši 1 % a nejvýše ve výši 3 % ročně.

Ze současné výše sazby EU, tj. 7,43 % p. a., bude po uplynutí 5 leté fixace stanovena nová úroková sazba ve výši maximálně 3 % p. a. Tuto informaci klientům zašleme prostřednictvím nového splátkového kalendáře. Změna úrokové sazby se týká programů dle nařízení vlády č. 136/2018 Sb. a nařízení vlády č. 1/2021 Sb. Současně již nebude možné žádat o snížení výše úrokové sazby o 0,2 procentního bodu za každé dítě, o které příjemce začne nově trvale pečovat, které nedovršilo 15 let a které s příjemcem trvale bydlí.