Nová hasičská zbrojnice v Opavě

Statutární město Opava využilo dotaci z programu Brownfieldy ve výši 23 135 801 Kč na revitalizaci pozemku s nevyužívaným chátrajícím objektem rozestavěné stavby (skeletu) bývalé výpravní budovy Městského dopravního podniku Opava v katastrálním území Kylešovice. Revitalizace území spočívá ve výstavbě třípodlažní hasičské zbrojnice s potřebným zázemím – garáží pro hasičské vozy, sušicí věží a zázemím pro dobrovolné hasiče – včetně přípojek technické infrastruktury, potřebných manipulačních ploch, zpevněných ploch pro příjezdovou a obslužnou komunikaci a parkování. Součástí revitalizace je také nové oplocení a sadové úpravy. Revitalizované území má rozlohu 3035 m2. Celkové náklady investičního záměru vyšly na 66 232 240,45 Kč.