Státní fond podpory investic otevře nový program Nájemní bydlení

Na základě nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru nebo dotace na financování výstavby nájemního bydlení, které dnes schválila vláda, otevře SFPI nový program s rozpočtem 800 milionů korun.

Program Nájemní bydlení je dotačně-úvěrový, přičemž dotací je možné hradit 25 % a úvěrem až 90 % způsobilých výdajů. Dotaci i úvěr lze poskytnout jak samostatně, tak v kombinaci. V takovém případě lze dohromady pokrýt 90 % celkových způsobilých výdajů. Podporu lze využít na krytí části nákladů spojených s výstavbou, kterou vznikne nájemní byt nebo bytový dům. Požádat o ni mohou právnické osoby.

Výzva k předkládání žádostí do programu bude zveřejněna po nabytí účinnosti nařízení vlády, nejdříve však 21. dubna. Sledujte naše webové stránky.