Stavební úpravy sportovního areálu v Třebíči

S pomocí šestimilionové dotace z programu Regenerace sídlišť byly provedeny úpravy sportovního areálu na sídlišti Borovina v Třebíči. V panelovém sídlišti vznikl polyfunkční areál – víceúčelové hřiště vč. oplocení, zpevněná plocha se cvičnou tenisovou stěnou, tenisová stěna, workoutové hřiště, in-line dráha, fitness park, dětské hřiště, herní prvky, oplocení, schodiště u skluzavky, amfiteátr, mobiliář, veřejné osvětlení, vegetační úpravy a terénní modelace, skatepark, oplocení skateparku, dešťová kanalizace, drenážní potrubí, retenční nádrž, vsakovací zařízení, vsakovací průleh (rýha), parkoviště a chodníky. Celková cena projektu vyšla na 22 276 812,66 Kč.