Kulatý stůl k nájemnímu a dostupnému bydlení

Kulatý stůl k nájemnímu a dostupnému bydlení

V úterý 8. listopadu 2022 se v sídle Státního fondu podpory investic v Praze konalo setkání u kulatého stolu, jehož tématem bylo nájemní a dostupné bydlení, konkrétně nastavení podmínek nově vznikajícího programu na podporu výstavby takových bytů. K diskusi byli přizváni členové odborné veřejnosti a potenciální žadatelé, především z řad obcí. Spolu se základními informacemi se přítomní dozvěděli o časovém harmonogramu realizace programu – s jeho otevřením se počítá v první polovině roku 2023.