Opravený a zateplený dům v Poličné

SVJ Poličná 438, 439, Poličná, které čítá 22 bytů, využilo úvěru z programu Panel 2013+ ve výši 3,9 Kč se splatností 20 let, který pokryl 88,72 % celkových rozhodných výdajů. Finance použili na odstranění poruch základů domu a opravy hydroizolace spodní stavby, opravu lodžií včetně zábradlí, povedení dodatečné tepelné izolace, opravu nebo výměnu hromosvodů, hlavních rozvodů elektřiny (silnoproud, slaboproud), zdravotně-technických instalací a plynu včetně výměny měřičů spotřeby, opravu podlah, stěn a stropů ve společných prostorách, opravu schodišť a vstupního prostoru včetně schránek a osvětlení.