Bytový dům v Lounech

SVJ pro dům čp. 1959, Louny, ve kterém je 13 bytů, využilo úvěru z programu Panel 2013+ ve výši 4 090 110 Kč se splatností 30 let, který pokryl 89,02 % celkových rozhodných výdajů. Finance použili na odstranění poruch základů domu a opravy hydroizolace spodní stavby, opravu fasády a její zateplení, opravu balkonů včetně zábradlí a zřízení nových, opravu hromosvodů, hlavních rozvodů elektřiny, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, opravu podlah, stěn a stropů ve společných prostorách, na chodbách, opravu schodišť a vstupního prostoru včetně schránek a osvětlení.