Zlín – Na Hronech III

SVJ domu Na Honech III 4932 Zlín s 32 byty využilo úvěru z programu Panel 2013+ ve výši 3 300 000 Kč se splatností 10 let, který pokryl 53,29 % celkových rozhodných výdajů. Finance použili opravu obvodového pláště, povrchů lodžií s výměnou zábradlí, provedení dodatečné tepelné izolace, výměnu oken a dveří, opravu a zateplení střechy výtahové strojovny, vyregulování otopné soustavy, opravu hromosvodu, zateplení vybraných vnitřních prostor, opravu vstupního prostoru včetně osvětlení.