Sídliště Jana Žižky v Telči má nové chodníky a silnice

Na na sídlišti Jana Žižky v Telči zbudovali místní komunikace a chodníky, postavili parkovací stání, doplnili veřejné osvětlení, vysadili stromy a trávu, nově nechybí ani městský mobiliář. SFPI na regeneraci veřejného prostranství poskytl městu dotaci ve výši 6 milionů korun, celkové náklady na revitalizaci vyšly na 39,5 milionu Kč.