V Čáslavi se rozhodli vybudovat důstojné bydlení pro maminky samoživitelky, lidi se zdravotním postižením nebo důchodce. Využili k tomu přestavbu domu umístěného mezi školou a školkou v Masarykově ulici, který dříve sloužil jako školní jídelna. Přestavba domu probíhala od června 2020 do listopadu 20210. Dotace ve výši 15,4 milionu korun z programu Výstavba pro obce pokryla 88,33 % nákladů, které činily celkem 17,4 milionu korun.