Nové chodníky, parkoviště i dětské hřiště v Kostelci na Hané

Obnova veřejného prostranství v Kostelci na Hané zahrnovala stavební úpravy místních komunikací a chodníků, vybudování odstavných a parkovacích stání, parkové úpravy se zatravněním a výsadbou stromů, doplněním městského mobiliáře, vybudování dětského hřiště i změnu dopravního značení. SFPI poskytlo městu dotaci ve výši 5,9 milionu, celkové náklady na revitalizaci vyšly na 14, 9 milionu Kč.