Spouštíme Klientský portál

Spouštíme Klientský portál

Dne 1. srpna v 10.00 hodin společně se zahájením příjmu žádostí o podporu z programu Brownfieldy spouštíme Klientský portál SFPI. Příjem žádostí o dotace a úvěry z tohoto programu bude nově možný pouze prostřednictvím Klientského portálu. Postupně na nový způsob příjmu žádostí a správu dotačních nebo úvěrových smluv přejdou všechny naše programy. Pomocí Klientského portálu SFPI bude tedy možné nejen žádat o úvěry a dotace, ale také vyřídit veškerou komunikaci mezi žadatelem o podporu nebo jejím příjemcem a Fondem. Návod na to, jak s Klientským portálem pracovat, najdete v uživatelské příručce, která je dostupná zde.