Výzva v programu Brownfieldy zveřejněna

Výzva v programu Brownfieldy zveřejněna

Dne 1. července jsme zveřejnili výzvy pro podávání žádostí o dotaci nebo úvěr z programu Brownfieldy dle nařízení vlády číslo 496/2020 Sb., v platném znění, pro rok 2022. Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 1. srpna 2022 a končí dnem 31. října 2022. Podrobnosti k výzvám najdete zde