NPO – Projektový manažer pro komunikaci a koordinaci vzdělávacích aktivit KKC a RC

STÁTNÍ FOND PODPORY INVESTIC vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

NPO – Projektový manažer pro komunikaci a koordinaci vzdělávacích aktivit KKC (Koordinačního a kompetenčního centra SFPI) a RC (Regionálních center podpory dostupného bydlení SFPI)

 

Co vás čeká?

 • Inspirující projekty, které mají skutečný dopad na společnost. Váš každodenní přínos bude vidět ve vylepšeních veřejné infrastruktury, vzdělání, projektů bydlení a mnoha dalších oblastech.
 • Řízení a zajištění komunikačních aktivit KKC.
 • Řízení a zajištění komunikačních aktivit RC.
 • Koordinace činnost KKC a RC s odborem komunikace SFPI.
 • Příprava tiskových výstupů, prezentačních a publicitních materiálů týkajících se aktivit KKC a RC.
 • Organizace odborných konferencí a workshopů.
 • Příprava odborných dokumentů (brožury, informační a metodické dokumenty, odborné rešerše) po obsahové i technické stránce.
 • Dodržování jednotného vizuální stylu výstupů KKC a RC.
 • Komunikace o aktivitách projektu směrem k odborné veřejnosti.
 • Zajištění publicity a veřejného představování příkladů dobré praxe.
 • Komunikace s odbornými institucemi a realizace společné vzdělávací aktivity, provádění aktivního networkingu.
 • Realizuje a implementuje aktivity vedoucí k rozvoji znalostních kapacit cílových skupin (odborná veřejnost, laická veřejnost).
 • Reporting výsledků své činnosti řediteli sekce poradenství.

 

Co budeme potřebovat od Vás?

 •  Magisterský titul ideálně v komunikačním oboru (žurnalistika, mediální komunikace, marketingová komunikace a PR).
 • Prokazatelné pracovní zkušenosti s vedením různých projektů v oblasti reklamy nebo PR minimálně 3 roky.
 • Samostatný a zodpovědný přístup ke svěřeným úkolům, vlastní inciativu v řešeních zadaných úkolů.
 • Výbornou znalost českého jazyka, kultivovaný písemný i mluvený projev.
 • Znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2.
 • Schopnost pracovat samostatně i v týmu a dotahovat úkoly.
 • Výborné organizační a komunikační schopnosti, schopnost argumentace.
 • Spolehlivost a časovou flexibilitu.
 • Trestní bezúhonnost.

 

Co Vám nabízíme?

 • Přátelské prostředí: Jsme tým, kde si vážíme každého člena a podporujeme otevřenou komunikaci a spolupráci.
 • Růst a rozvoj: V našem centru se neustále učíme. Nabízíme širokou škálu školení a rozvojových programů, abyste mohli neustále posouvat své hranice.
 • Plný pracovní úvazek na dobu určitou do 31. 12. 2026 (Národní plán obnovy).
 • 14. platovou třídu, osobní příplatek dle zkušeností.
 • Místo výkonu práce v centru Prahy s velmi dobrou dopravní dostupností.
 • Pružnou pracovní dobu se základní dobou od 9:00 do 14:00.
 • 5 týdnů dovolené, 5 sick days (indispoziční volno).
 • Možnost občasného využívání home office.
 • Příspěvek na penzijní připojištění.
 • Příspěvek na stravování.
 • Firemní vzdělávání v oboru.
 • Využívání Multisport karty.
 • Nástup ihned nebo dle dohody.
 • Odborný tým kolegů a kolegyň.
 • Prostor pro získávání nových kontaktů a zkušeností.

 

Bližší informace poskytne Daniel Ross, personalista SFPI, e-mail: ross.daniel@sfpi.cz.

Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte nejpozději do 14. 1. 2024 na e-mail: zamestnani@sfpi.cz.

Do předmětu uveďte „Projektový manažer pro komunikaci a koordinaci vzdělávacích aktivit“.

Pracovní místo je financováno z Národního plánu obnovy, subkomponenty 4.1.1.

 

 1. Správce osobních údajů:

Státní fond podpory investic

IČO: 70856788

se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2

ID datové schránky: wikaiz5

(dále také jen „správce“ nebo „SFPI“)

              

 1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Mgr. Tomáš Holubec

e-mail: poverenec@sfpi.cz

 

 1. Účel zpracování

Účelem zpracování je získání osobních údajů nutných pro výběr vhodného uchazeče o zaměstnání a následně pro uzavření pracovní smlouvy/DPČ/DPP s tímto uchazečem.

 

 1. Právní základ (důvod) zpracování

V procesu před uzavíráním pracovní smlouvy/DPČ/DPP s vybraným uchazečem a v rámci procesu uzavírání pracovní smlouvy/DPČ/DPP s vybraným uchazečem je právním důvodem zákonnosti zpracování provedení opatření, která jsou nutná před uzavřením pracovní smlouvy/DPČ/DPP na základě projeveného zájmu tohoto subjektu údajů.

 

 1. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou předávány příjemcům osobních údajů na základě zpracovatelské smlouvy. Jedná se o předávání osobních údajů smluvním partnerům, zejména poskytovatelům služeb (typicky IT poskytovatelé), nebo o předávání na základě právní povinnosti uložené správci; v těchto situacích se může jednat také o postavení společných správců osobních údajů.

 

 1. Práva subjektu údajů

Uchazeč o zaměstnání má právo na přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Uchazeč má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 Podrobnosti jsou upraveny v čl. 15 až 22 obecného nařízení (GDPR).

 V rámci zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému zpracování (rozhodování) ani profilování.

 Informace v rozsahu odpovídajícím správcem obvykle prováděnému zpracování osobních údajů jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na adrese https://sfpi.cz/zpracovani-osobnich-udaju/. Obsah této informace je ve vztahu k takto uveřejněnému informačnímu memorandu specifický a vztahuje se k subjektu údajů v podobě uchazeče o zaměstnání na SFPI.