Koordinační a kompetenční centrum SFPI

Národní plán obnovy - Komponenta 4.1 - systémová podpora veřejných investic

Informace o pro experty

Státní fond podpory investic (SFPI) je implementační subjekt pro reformu 4.1.1 Metodická podpora příprav projektů souladných s cíli EU v rámci Národního plánu obnovy.

Pro naplnění cílů vzniklo Koordinační a kompetenční centrum s týmem Expertů veřejných investic.

Pro výše popsané účely hledáme investiční experty, kolegy a přátele, kteří budou s námi posouvat „svět“ formou kvalitního poradenství přípravy veřejných projektů.

Pomohou nám realizovat reformní kroky. V oblasti odborných konzultací v jednotlivých fázích investičních záměrů – projektů. Nebo v oblasti tvorby chybějících odborných metodik, které budeme publikovat na web. stránkách SFPI, ale i oblasti rozvoje s cílem zvýšit znalosti oborné i laické veřejnosti a to formou odborných přednášek, školení, seminářů, workshopů. Naší ambicí je kontinuální rozvoj investičního prostředí v České republice se zaměřením na specifickou pomoc regionům.

Máte zájem a chuť se s námi spolupodílet na reformě veřejných investic? Máte kvalifikace v níže uvedených odborných oblastech?

Pokud jste 2x odpověděli ANO, kontaktujte nás na mail: sidlikova.vera@sfpi.cz prosíme, nezapomeňte uvést Vaše kontaktní údaje.

Děkujeme, že vám záleží na rozvoji České republiky a jdete s námi do této důležité aktivity.

Státní fond podpory investic

Okruhy odborných oblastí: Územní plánování a urbanismus; Architektonické soutěže; Architektura a Stavitelství; Desing and build; Krajinná architektura a zelená infrastruktura; Bytová politika; Participace; Pozemní stavitelství; Certifikace budov; Technika prostředí staveb; Biodiverzita; Vodní infrastruktura; Projekty PPP a EPC; DNSH – EU Taxonomy; Oceňování projektů; Veřejná podpora; Finanční nástroje a dotační management; Náklady životního cyklu (LCA); Facility management a realitní inženýrství; Energetický specialista; Právo v oblasti bydlení; Právní služby – nemovitostní a majetkové právo; Právní služby pro veřejné zakázky; Demografie; Sociologie; BIM; Sociální geografie, EIA.