Koordinační a kompetenční centrum SFPI

Národní plán obnovy - Komponenta 4.1 - systémová podpora veřejných investic

Informace o komponentě

Komponenta 4.1 vychází z Národního plánu obnovy (NPO). NPO je skvělá příležitost pro rozvoj veřejných investic České republiky. Plán má významný evropský rozměr a zapadá do mozaiky nástroje NextGenerationEU.

Má pomoci k hospodářskému oživení a zároveň budování odolné společnosti. Oproti běžným kohezním nástrojům je tento plán hlavně o reformách. Investice jsou důležité, ale velký důraz je kladen na reformy, které mají svou realizací zlepšit investiční prostředí v ČR.

Komponenta 4.1 – Systémová podpora veřejných investic má za cíl zrealizovat reformu veřejného investování, která posílí schopnost veřejné správy připravovat a implementovat investiční programy financované z veřejných prostředků, zvyšující efektivitu veřejných investic v regionech s ohledem na cíle EU v oblasti zelené, digitální ekonomiky a urychlující připravenost projektů souladných s cíli EU včetně modernizace strategického veřejného zadávání.

View of Prague

V rámci Komponenty 4.1. vzniká několik reforem pro podpoření stanovených cílů.

 • Reforma 4.1.1 - Metodická podpora přípravy projektů souladných s cíli EU (realizuje SFPI)
   Hlavním cílem Reformy 4.1.1 je
  • Rozvoj kapacit pro implementaci projektů kofinancovaných z veřejných zdrojů, mj. také pomocí zajištění nezbytné znalostní, datové a metodické podpory pro kvalitnější přípravu projektů.
 • Reforma 4.1.2 – Metodická podpora a modernizace veřejného zadávání (realizuje MMR)
 • Reforma 4.1.3 – Finanční podpora přípravy projektů souladných s cíli EU (realizuje MMR)
 • Reforma 4.1.4 – Zefektivnění a posílení implementace Národního plánu obnovy (spolupráce napříč resorty)

Pro naplnění hlavních cílů budou realizovány následující parciální cíle:

 • Vznik Koordinačního a kompetenčního centra
 • Vytvoření týmu Expertů veřejných investic
 • Podpoření znalostní základny veřejných investorů a jejich připravenosti k přechodu na zelenou a digitální ekonomiku
 • Podpoření rozvoje lidských zdrojů v konkrétních oblasti přípravy projektů kompatibilních s cíli EU
 • Doplnit chybějící metodické nástrojů pro veřejné investování
 • Integrovat a interpretovat informace o investičním prostředí v ČR